Show simple item record

dc.contributor.advisorStorvik, Aagoth Elise Lossius
dc.contributor.authorSkadberg, Tone
dc.date.accessioned2015-11-06T13:11:21Z
dc.date.available2015-11-06T13:11:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2831
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractDenne studien ønsket å utforske hvilken lederstil som var trivselsskapende for norske arbeidstakere, og om den hadde feminine eller maskuline assosiasjoner. Forskningen baserte seg på en kvalitativ metode, hvor to yrkesgrupper ble valgt ut: barnehageyrket og IT-yrket. De nevnte yrkene ble valgt ut fra assosiasjoner mot henholdsvis et kvinnedominert- og mannsdominert yrke. Det ble da gjennomført åtte dybdeintervjuer, fire i hver yrkesgruppe, hvor det var like stor andel kvinner og menn. Resultatene viste til at den ønskede lederen både hadde maskuline og feminine kvaliteter, mens den trivselsskapende lederen ble oppfattet å ha feminine kvaliteter. Den uegnede lederen ble sett på som å være for ensidig maskulin eller feminin, mens lederen som skapte dårlig trivsel ble forbundet med maskuline trekk. Den uegnede lederen og lederen som skapte mistrivsel viste også trekk av tyrannisk ledelse og ladet- skure ledelse. Det ble funnet noen små forskjeller mellom yrkesgruppene, hvor IT-yrket trakk fram mer trekk av den maskuline lederstilen. Avslutningsvis ble det ikke funnet noen forskjeller mellom informantenes kjønn.en_US
dc.description.abstractThis study wanted to explore which leadership style was perceived to create job satisfaction for Norwegian workers, and if it had any feminine or masculine associations. The research was based on a qualitative method, where two professions were selected: the kindergarten profession and the IT profession. The former was chosen for its association to a man dominated occupation, the latter were chosen for its association to a woman dominated occupation. Further on the study was conducted with eight in-depth interviews, four in each profession, with the same amount of women and men. The results showed that the ideal leader had both masculine and feminine qualities, while the leader who created job satisfaction was perceived to display feminine qualities. The unfit leader was seen as to be either too masculine or feminine, while the leader who created job dissatisfaction was regarded to have masculine traits. The unfit leader and the leader who created job dissatisfaction also showed sign of tyrannical leadership and laissez-faire leadership. Some of the results also displayed some differences between the occupations, where the IT profession put forward more traits towards the masculine leadership style. However, none of the results showed any differences between the interview objects’ gender.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectKjønnen_US
dc.subjectTrivselsskapende ledelseen_US
dc.subjectLedelsesidealen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleLedelse og trivsel - Hvorledes feminin og maskulin lederstil påvirker arbeidstakeres trivselen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record