Show simple item record

dc.contributor.advisorGjærum, Rikke Gürgens
dc.contributor.authorSkogstad, Maja
dc.date.accessioned2015-10-30T09:15:52Z
dc.date.available2015-10-30T09:15:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2781
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne avhandlingen presenterer et kunstbasert forskningsprosjekt fra Svalbard. Som kunstner og forsker har jeg hatt en økosofisk inngang til generering av et feltmateriale som jeg har brukt som base for en devising-prosess om den østerrikske kvinnen Christiane Ritter. I boken Kvinne i Polarnatten skriver hun om en overvintring på Spitsbergen i 1934. Visuell-etnografiske studier, intervjuer og Ritters overvintring er det sammensatte materialet som devisingen bygger på, og som utgjør forskningsmaterialet i denne skriftlige avhandlingen. Devisingen ender i en performance som iscenesettes etter at skriveprosessen med avhandlingen er over. I avhandlingen er utdrag fra empirien analysert med utgangspunkt i økosofi og performativ estetikk for å kunne se hvordan Ritters kamp mot omgivelsene transformeres til et samspill i og med omgivelsene. Bruk av visuell etnografi og kvalitative forskningsintervjuer inn i det performative uttrykket er et bindemiddel mellom det performative rommet og Svalbard. Forskningsprosjektet befinner seg i et krysningspunkt mellom teori og praksis eller vitenskap og kunst. Men det praktiske og kunstneriske er den ledende part i dette samspillet, slik at det teoretiske og vitenskapelige arbeidet har hjulpet meg videre i det sceniske arbeidet. De kunstneriske og vitenskapelige resultatene er både avhandlingen og performancen, hvor sistnevnte fremdeles er inne i devisingprosessen.en_US
dc.description.abstractThis thesis presents an artistic research project from Svalbard. As an artist and a researcher I have had an ecosophic entrance to the generation of a field material that I have used as a base in a devising process about the Austrian woman Christiane Ritter. In her book A Woman in the Polar Night she writes about her year of living in the Arctic in 1934. Visual ethnographical studies, interviews and Ritter’s stay are the combined material, which the devising is built upon, and what constitutes the research material in this written thesis. The devising will end up as a performance that will be staged after the process of writing this thesis.In the thesis excerpts from the empirical data is analysed from an ecosophical- and performance aesthetic point of view. This is to see how Ritter’s battle against the environments turns in to an interaction in, and with, the environments. The use of the visual ethnographical material and interviews is a bond between the performative space and Svalbard. The research project lies in the cross roads between theory and practical work, or science and art. The artistic and scientific results are both the thesis and the performance, where the latter is still an on-going process.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectKunstbasert forskningsprosjekten_US
dc.subjectSvalbarden_US
dc.subjectChristiane ritteren_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Annen kulturvitenskap: 069en_US
dc.titleÅ være norden_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record