Show simple item record

dc.contributor.authorEggen, Runar
dc.date.accessioned2015-10-02T08:05:15Z
dc.date.available2015-10-02T08:05:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2736
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractI alt 1291 leger, sykepleiere og farmasøyter svarte på en spørreundersøkelse om informasjonsvaner og foretrukne informasjonskilder. Svarene ble sammenliknet med resultatene av tidligere forskning. Alle respondentene hadde registrert seg som personlige brukere av Helsebiblioteket, en offentlig nettjeneste for helsepersonell. De mest populære kildene var elektroniske oppslagsverk, kolleger, Google, tidsskriftartikler og retningslinjer. Det mest brukte oppslagsverket i alle yrkesgrupper var Felleskatalogen. Google var det søkeverktøyet som ble brukt av flest, men Helsebibliotekets søkemotor og PubMed ble også brukt av mange. Begrunnelsen for å bruke Google var brukervennlighet og tilgjengelighet. Helsebibliotekets søkemotor ble brukt på grunn av opplevd faglig relevans og brukervennlighet, mens PubMed ble brukt på grunn av faglig relevans. Det var forskjeller mellom arbeidsstedene og mellom yrkesgruppene. Det var forskjell mellom aldersgrupper, men bare små forskjeller mellom kjønnene. PC var det utstyret som flest bruker til informasjonssøk. Nettbrett og smarttelefon var like utbredt i alle gruppene. Primærleger søkte oftere sammen med pasienter enn andre og delte oftere ut pasientbrosjyrer. Over halvparten brukte Helsebiblioteket ukentlig, og under 3 prosent var misfornøyde med svaret sist de brukte Helsebiblioteket. Oppslagsverk det mest populære innholdet på Helsebiblioteket blant sykepleiere, og tidsskrifter blant legene. Legene brukte Helsebiblioteket noe oftere enn sykepleierne.en_US
dc.description.abstractAltogether 1291 physicians, nurses, and pharmacists, all personal users of the Norwegian Electronic Health Library (NEHL), responded to a survey on information seeking behavior. The most popular sources for all groups were digital point-of-care-tools, colleagues, Google, journal articles and guidelines. The most popular source was Felleskatalogen. Google was the most popular search tool, but the search engines of NEHL and PubMed were also used by many. There were significant differences between workplaces, but also between professional groups. PCs are the most frequently used gadgets to access information. The use of smartphones and tablets were equally widespread among all professional groups. Primary care doctors sought for information together with patients more often than other doctors or nurses. Primary care doctors handed out patient leaflets from NEHL more frequently than others. More than half of the respondents used NEHC weekly, and only 3 percent were dissatisfied with the answers they got.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectInformasjonsvaneren_US
dc.subjectInformasjonskilderen_US
dc.subjectHelsebiblioteketen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Kunnskapsgjenfinning og organisering: 323en_US
dc.titleNorsk helsepersonells valg av kilder når de søker faglig informasjon - En undersøkelse basert på Helsebibliotekets brukereen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record