Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorTårnes, June
dc.date.accessioned2015-06-04T08:21:41Z
dc.date.available2015-06-04T08:21:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2590
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven studerer jeg belønningssystemet i en frisørbedrift gjennom semistrukturert dybdeintervju med ansatte og ledere. Jeg undersøker belønningssystemets virkning på motivasjon og hvordan det fungerer i forhold til bedriftens målsettinger. Resultatene viser at frisørene er drevet av en indre motivasjon, men systemet er lagt opp til at de også preges av en ytre motivasjon. Provisjon virker å være motiverende for samtlige frisører i starten av måneden. Videre har den en differensiert effekt. For de som innser at det er liten sjans for å nå provisjonsgrensen velger flere å kutte ned på innsats, noe som er dysfunksjonelt for bedriften. Tidspress og provisjon kan noen ganger virke ødeleggende for frisørenes glede ved arbeidet. Det er grunn til å anta at belønningssystemet er med på å pushe frisørene til å arbeide mer effektivt. Likevel handler ikke frisørene alltid i tråd med bedriftens ønsker. Noen frisører ”gaimer” systemet. Til tross for dette er bedriften likevel tjent med frisørenes atferd og handlinger. Fraværsbonusen, medarbeidersamtalene og rapporten bedriften bruker peker i retning av at det oppleves som motiverende. Dette virker i retning av at frisørene jobber mer effektivt og i tråd med bedriftens ønsker.en_US
dc.description.abstractIn the following thesis I am investigating the reward system in a hairdresser business through semi structured, depth interviews with employees and leaders. I am examining how the reward system effects motivation and how it works in correlation to the business’ goals. Results show that the hairdressers are driven by an internal motivation, but the system is built up in a way that also gets influenced by external motivators. During the initial part of the month, commission appears to be motivating for all hairdressers. It becomes differentiated with time. Employees that realize chances of reaching the commission limit are minimal often chose to reduce their efforts, which is destructive for the business. Pressure on time and commission can sometimes have a negative impact on the hairdressers’ joy in their profession. There is reason to believe that the reward system helps increase the effectiveness in the workplace. However the employees do not always act in accordance with the business’ requirements. Some hairdressers attempt to “game” the system. Despite this, the business is aware of the employee’s behavior and actions. The absence bonus, performance appraisal and report used by the business suggest that it is perceived as motivating. This seems to indicate that hairdressers work more efficiently and in line with corporate desires.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFrisøreren_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectProvisjonen_US
dc.subjectBelønningssystemeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleBelønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet: En studie av belønningssystemet i en frisørbedriften_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record