Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Liv Merete
dc.contributor.advisorMyrvold, Charlotte Blanche
dc.contributor.advisorCartridge, Linda
dc.contributor.authorSandmark, Janne
dc.date.accessioned2014-08-25T11:33:20Z
dc.date.available2014-08-25T11:33:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2093
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven belyser jeg hvordan samfunnets teknologiske utvikling utvider og begrenser mulighetene i formidling av digitaliserte kunstverk. For dette formålet intervjuer jeg representanter fra kunstverden og skoleverden. Ulike perspektiver fra intervjuene, samt et case som eksempel, er utgangspunkt for å drøfte hvordan digitale reproduksjoner av originale verk kan skape ulike formidlingssituasjoner. Ved å benytte prosjektet ”Ukens kunstverk” som case har jeg mulighet til å drøfte originalverket i museumskonteksten opp mot det digitaliserte verket i skolekonteksten. Både det originale og digitaliserte verket er av interesse her, da sammenligningen legger grunnlaget for en dypere drøfting av hva som skjer med verket i en digitaliseringsprosess. Undersøkelsens resultat belyser viktigheten med å opparbeide seg en forståelse for, og kunnskap om, digitale muligheter og begrensninger i ulike formidlingssituasjoner, skapt av ulike digitale arenaer. Den praktisk-­‐estetiske delen av oppgaven belyser de aspektene jeg anser som mest interessante i undersøkelsen. Her problematiseres noen av de ulike og særegne forståelseshorisontene ved formidling av digitaliserte kunstverk.en_US
dc.description.abstractThis thesis examines how our society´s technological developments expand and limit the possibilities to disseminating digitized artwork. For this purpose I interviewed representatives from the art world and the school world. Different perspectives from my interviews, as well as a case example, are my foundation to discuss how digital reproductions of original works can create various communication situations. By using the project "Ukens kunstverk” (“Weekly artwork"), I have an opportunity to discuss original artwork in the museum context versus the digitized artwork in the school context. Since the comparison lays the foundation for a deeper discussion of what happens to artworks in a digitization process, I assess both versions to be interesting. My results underlines the importance of obtaining an understanding and knowledge of digital possibilities and limitations to various communication situations, created by various digital arenas. The artistic and practical part of the thesis views some of the different and distinctive aspects I consider to be most interesting in the survey, considering the dissemination of digitized artwork.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectKunstformidlingen_US
dc.subjectDigital formidlingen_US
dc.subjectKunsten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Annen kulturvitenskap: 069en_US
dc.titlePotensialer og begrensninger i digital formidling av kunst - Belyst gjennom prosjektet ”Ukens kunstverk"en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record