Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Tor Arne
dc.contributor.authorVestli, Håkon Bjørge
dc.date.accessioned2014-06-03T12:13:50Z
dc.date.available2014-06-03T12:13:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2042
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractInternationally there are a number of databases for performing arts productions. They cover different areas like the performances of works by a particular playwright, types of productions, productions in one country or just those of an individual theatre. The Norwegian performing arts community also maintains a range of smaller repertoire databases, some online. In the related domains of museums and libraries work has been underway for some years to prepare to consolidate their respective collections. The theatre community has so far not been part of this effort. By means of a qualitative study and theoretical treatment, this thesis examines the cataloguing practices and motivations behind the Norwegian repertoire databases. The goal is to better understand current performing arts documentation and find possible motivations for upgrading that documentation practice in light of current library cataloguing and other documentation trends.en_US
dc.description.abstractInternasjonalt finnes det en rekke databaser for scenekunstproduksjoner. De dekker forskjellige områder, for eksempel fremføringer av en enkelt dramatikers verk, forskjellige typer produksjoner, et enkelt lands eller bare ett enkelt teaters produksjoner. Det norske scenekunstmiljøet vedlikeholder også en rekke mindre repertoardatabaser; noen på Internett. I de beslektede museums- og bibliotekdomenene har det vært arbeidet i flere år for å forberede konsolidering av de respektives samlinger. Teatermiljøet har så langt ikke vært del av denne utviklingen. Denne masteroppgaven søker gjennom kvalitative intervjuer og teoretisk behandling å undersøke katalogiseringspraksis og motivasjon bak de norske repertoardatabasene. Målet er å bedre forståelsen av dagens scenekunstdokumentasjon og finne mulig motivasjon for å oppgradere den praksisen i lys av dagens bibliotekkatalogisering og andre dokumentasjonstrender.nob
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfagen_US
dc.subjectRepertoire databasesen_US
dc.subjectPerforming arts productionsen_US
dc.subjectTheatre collectionsen_US
dc.subjectLibrary cataloguesen_US
dc.subjectCataloguingen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172en_US
dc.titleNorwegian repertoire databases for performing arts : what and whyen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record