Show simple item record

dc.contributor.authorRønningen, Stine Wangen_US
dc.contributor.authorBakken, Kjerstien_US
dc.contributor.authorGranås, Anne Gerden_US
dc.date.accessioned2014-03-19T09:36:48Z
dc.date.available2014-03-19T09:36:48Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationRønningen, S.W., Bakken, K. & Granås, A.G. (2013). Behovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt. Sykepleien Forskning, 8(1), 14-24en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1023052en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1912
dc.description.abstractBakgrunn: For å sikre sykehjemspasienter effektiv og forsvarlig legemiddelbehandling, kreves hensiktsmessige rutiner for forskrivning, håndtering og effektdokumentasjon både av legemidler gitt fast og ved behov. Vår kunnskap om forholdene rundt behovsmedisinering er begrenset. Hensikt: Få kunnskap om behovsmedisinering ved å kartlegge forskrivning og utlevering av behovslegemidler ved ett utvalgt sykehjem, samt undersøke hvor ofte og hvordan effekten av gitte behovslegemidler ble dokumentert. Metode: Vi undersøkte 15 ukers-prevalensen av foreskrevne og utleverte behovslegemidler, samt dokumentasjon av effekt for disse gjennom innsamling av data fra legemiddelkort, elektronisk pasientjournal og kvitteringsark fra 108 pasienter ved ett sykehjem i Bergen. Deskriptive analyser ble utført i SPSS. Resultater: Pasientene fikk i gjennomsnitt forskrevet fire behovslegemidler hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene mens studien pågikk. Dokumentasjon av effekt for utleverte behovslegemidler var mangelfull, både når det gjaldt kvantitet og kvalitet. Effekten ble dokumentert i 1/3 av tilfellene. Konklusjon: Det er behov for hyppigere gjennomgang av legemiddelkortene med tanke på å endre, seponere eller forskrive behovslegemidler slik at ordinasjonene bedre gjenspeiler pasientenes faktiske behov. God effektdokumentasjon er en forutsetning for å kunne «skreddersy» legemiddelbehandlingenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien forskning;8(1)en_US
dc.subjectMedicine managementen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectNursing homeen_US
dc.subjectDocumentationen_US
dc.subjectKvaliteten_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.subjectDokumentasjonen_US
dc.subjectMedisinhåndteringen_US
dc.titleBehovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt.en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0005


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record