Show simple item record

dc.contributor.advisorRugkåsa, Marianne
dc.contributor.authorStordahl, Andreas Fostervold
dc.date.accessioned2013-05-08T11:49:45Z
dc.date.available2013-05-08T11:49:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1481
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractThis thesis analyses the development discourse in Malawi through interviews with relevant stakeholders, and an indebt review of the Malawi Growth and Development Strategy II (MGDS2). The MGDS2’s participatory and consultative process, combined with the authority it enjoys as the overarching policy framework for development makes it a representation of the hegemonic development discourse in Malawi. Inclusion in the Malawian developmental discourse is restricted to moments justifying their inclusion by granting the possibility of economic growth. My informants justified strengthening children’s rights based on two different arguments based in two different discourses; Children as bearers of rights which is founded in a rights based discourse, and children as economic investment which is founded in the Malawian development discourse. My analysis shows that children are included in the Malawian developmental discourse on the basis of being “a good financial investment in the future”. It further show that it can seem as though elements which are generally not seen as economic in nature in other discourses have been ‘re-written’ as economic beneficial in order to gain access to the Malawian development discourse. UNICEF has successfully argued for more a more prominent placement of children’s rights in the MGDS2 by emphasising the future economic value investment in children’s right will yield in the future. The thesis also discusses this UNICEF strategy and other forms of donor influence on the discourse, questioning the premise that the MGDS2 is locally produced and owned.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven analyserer utviklingsdiskursen i Malawi gjennom intervjuer med elleve relevante aktører, og lesing av den Malawiske Utviklingsstrategien II (MGDS2) Den deltakende og konsulterende prosessen som ledet frem til formuleringen av MGDS2, sammen med autoriteten MGDS2 nyter ved å være et overhengende rammeverk for utvikling gjør at den representerer den hegemoniske utviklingsdiskursen i Malawi. Inkludering I den malawiske utviklingsdiskursen er reservert til momenter som rettferdiggjøres gjennom mulighet for økonomisk vekst Mine informanter rettferdiggjorde styrking av barnerettigheter via to forskjellige argumenter basert I to forskjellige diskurser; Barn som rettighetsbærere som er fundert I en rettighetsbasert diskurs, og barn som økonomisk investering som er fundert i den malawiske utviklingsdiskursen. Min analyse viser at barn inkluderes I den malawiske utviklingsdiskursen på bakgrunn av å være “en fremtidig god økonomisk investering.” Analysen viser videre at det kan se ut til at elementer som vanligvis ikke ses på som økonomiske av natur i andre diskurser blir omskrevet som økonomisk gode for å få tilgang i den malawiske utviklingsdiskursen. UNICEF har med hell argumentert for en mer fremtreden plass for barnerettigheter I MGDS2 ved å understreke den fremtidige økonomiske verdien av å investere i barn. Oppgaven diskuterer denne UNICEF-strategien, samt andre former for påvirkning fra donorer på diskursen, og stiller spørsmål om MGDS2ens premiss om nasjonal produksjon og nasjonalt eierskap av MGDS2.nob
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sosialfagen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectMalawien_US
dc.subjectGrowthen_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectEconomyen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleChildren as economic investment : an analysis of Malawi’s Growth and Development Strategy Paper II and the hegemonic development discourse in Malawien_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record