Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDigranes, Ingvild
dc.contributor.authorTønnesland, Ane Nordbø
dc.date.accessioned2013-05-08T10:45:46Z
dc.date.available2013-05-08T10:45:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1480
dc.descriptionMaster i formgiving, kunst og håndverken_US
dc.description.abstractIn this master thesis I will look at the use of digital tools in the primary school subject arts and craft, and I will focus on Microsoft Paint. The goal is to find out if there is a possibility of using this free and highly accessible software as a drawing tool in school. The thesis is divided in to two studies, in the first study I will build up an understanding of the software by experimenting with its tools. The knowledge I gain by doing this, will then be used to specify a user manual for the software. The second part of this survey will be a case study, where I approach 16 chosen informants to find out if the user manual works in a clarifying way. In this part I will also study to see if art education and ICT skills affects their use and experience of the software. This dichotomy is what forms my thesis questions: With the aim of Microsoft Paint becoming an integrated tool in the subject Arts and crafts at primary school level: 1.) How can the tools in Microsoft Paint be specified into an appropriated user manual? 2.) Has drawing and ICT -skills an impact on the experience of Microsoft Paint as relevant software?nob
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på bruk av digitale verktøy i grunnskolefaget kunst og håndverk, og tar utgangspunkt i programmet Microsoft Paint. Målet med oppgaven er å finne ut om programmet, utover å være gratis og lett tilgjengelig, har potensiale som tegneverktøy i skolen. Oppgaven har en todelt undersøkelse, og i den første delen vil jeg arbeide med konstruksjon av felt gjennom egen utprøvingsprosess. Erfaringene jeg får gjennom denne prosessen skal brukes til å konretisere en brukermanual for verktøyet. Andre del av undersøkelsen er en Case-studie, hvor jeg forsøker å finne ut om konkretiseringsmanualen virker oppklarende for 16 utvalgte informanter. I denne delen vil jeg også undersøke om tegnefaglig bakgrunn og IKT-kompetanse har betydning for hvordan informantene utnytter og opplever verktøyet. Denne todelingen er utgangspunktet for problemstillingen: Med målsetning om at Microsoft Paint kan benyttes som digitalt tegneverktøy i grunnskolefaget Kunst og håndverk: 1.) Hvordan kan mulighetene som ligger i Microsoft Paint konkretiseres i en brukermanual ? 2.) Hvordan spiller tegneferdigheter og IKT-kompetanse inn på oppfattelsen og utnyttelsen av Microsoft Paint som relevant tegneverktøy?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og designen_US
dc.subjectMicrosoft Painten_US
dc.subjectTegne- og bildebehandlingen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectTegneverktøyen_US
dc.subjectSkoleren_US
dc.subjectDigitale verktøyen_US
dc.subjectIKTen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en_US
dc.titleMicrosoft Paint : et tegneverktøy i kunst og håndverk?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel