Show simple item record

dc.contributor.advisorPharo, Nils
dc.contributor.authorMathisen, Mariann
dc.date.accessioned2012-03-01T12:48:51Z
dc.date.available2012-03-01T12:48:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1138
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Kunnskap er en av de viktigste ressursene i helsetjenesten. Informasjonsmengden er imidlertid så stor at hvis ny kunnskap skal bli brukt, må den oppsummeres og publiseres i åpne og lett tilgjengelige kilder bygd opp av pålitelige og gyldige forskningsresultater. Målsetting: Å evaluere kvaliteten på søkestrategiene i et utvalg systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Metode: Jeg evaluerte kvaliteten på søkestrategiene i 50 Cochrane-oversikter ved hjelp av et sett kriterier funnet i to ulike retningslinjer. Resultat: 38 av de 50 søkestrategiene lot seg evaluere. Antall feil varierte mellom 2 og 9 pr oversikt med et gjennomsnitt på 4,8 feil. Konklusjon: Det var feil av mer eller mindre alvorlig karakter i alle søkestrategiene. De fleste kunne vært unngått hvis retningslinjene i Cochrane Handbook hadde blitt fulgt. Fagfellevurdering av søkestrategiene ville også bidratt til å redusere antall feil.nob
dc.description.abstractBackground: Decisions in health care must be based on the best available evidence. However, the amount of information is so big that if new evidence is to be used, it must be summarized and published in easily accessible resources, built from trustworthy and valid research results. Objective: To evaluate the quality of search strategies in a selection of systematic reviews from the international Cochrane Collaboration. Method: I evaluated the quality of search strategies in 50 reviews by a set of criteria, drawn from two different guidelines. Results: It was possible to evaluate 38 of the 50 search strategies. The number of mistakes varied between 2 and 9 per review, with an average of 4.8 mistakes. Conclusion: There were mistakes of more or less serious character in all the search strategies. Most of the mistakes could have been avoided if the guidelines in Cochrane Handbook had been used. Peer review of the search strategies would also help reduce the number of mistakes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfagen_US
dc.subjectKunnskapen_US
dc.subjectCochraneen_US
dc.subjectHelsetjenesteren_US
dc.subjectKunnskapsbasert praksisen_US
dc.subjectInformasjonsgjenfinningen_US
dc.subjectSøkingen_US
dc.subjectSøkestrategieren_US
dc.subjectDatabaseren_US
dc.subjectForskningen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.titleKvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten : en evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeideten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record