Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Knut
dc.date.accessioned2012-02-07T12:06:55Z
dc.date.available2012-02-07T12:06:55Z
dc.date.issued2011-12
dc.identifier.citationHalvorsen, K. (2011). Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? Tidsskrift for velferdsforskning, 14 (4)en_US
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.otherFRIDAID 877530
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/1114
dc.description.abstractDet er frykt for at en velferdsstat med sjenerøse trygdeordninger over tid vil undergrave arbeidsinvolveringen med det resultat at stadig flere vil foretrekke å leve på trygd. Denne studien viser at arbeidsinvolveringen i befolkningen er høy og stabil over tid. Riktignok er den noe lavere blant personer som ikke er yrkesaktive, men forskjellen til yrkesaktive har ikke økt nevneverdig. Også blant unge holder motivasjonen seg høyt. Dataene gir støtte til institusjonell teori: En koordinert markedsøkonomi sammenvevd med en universell velferdsstat tuftet på politikk for full sysselsetting som tildeler sjenerøse trygdeytelser ut fra deltakelse i lønnsarbeidet, gir høy arbeidsinvolvering.en_US
dc.description.abstractThere is a risk that welfare states offering generous benefits will, over time, undermine people’s employment commitment, resulting in higher preferences for living on welfare benefits. This study shows, however, that employment commitment is high and stable over time, although it is somewhat lower among the unemployed and those outside the labour market. There is also a high level of employment commitment among the young. The empirical data give support to an institutional theory: A coordinated market economy interwoven with a universal welfare state based on policies promoting full employment, assigning generous benefits according to participation in paid work, results in high employment commitment.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;14 (4)
dc.subjectVelferdsstatenen_US
dc.subjectArbeidsviljeen_US
dc.subjectArbeidslysten_US
dc.subjectTrygden_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleUndermineres arbeidsviljen av velferdsstaten?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel