• Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". 

   Ytterstad, Andreas; Veimo, Marte (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 34, 2020, Årgang 17, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-05)
   Sammendrag: Begrepet det grønne skiftet har i løpet av de siste årene vært med å prege samfunnsdebatten. Fra det, ifølge Atekst, stod på trykk i en norsk avis for aller første gang høsten 2013 og fram til sommeren 2020, ...
  • Good sense on global warming 

   Ytterstad, Andreas (International Socialism;(144), Journal article; Peer reviewed, 2014-10-10)
  • Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta” 

   Ytterstad, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Hva kan medieforskningen gjøre for å løse den globale klimakrisen, når selv garvede klimaforskere annonserer at verden ikke kan reddes? Medieforskningen har tross alt ikke naturens tålegrenser som sitt forskningsobjekt, ...
  • Klimakrisen utfordrer objektivitetsidealet i norsk journalistikk 

   Ytterstad, Andreas (Norsk Medietidsskrift;18 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Norsk klimajournalistikk er et område der vi bare for noen få år siden så en dreining vekk fra en objektivt rapporterende journalistikk. Norske journalister spurte seg selv om det var deres jobb å redde verden. I denne ...