• «Alle snakker om det grønne skiftet» Men når skal vi ta den normative debatten om vekst? 

   Veimo, Marte (Master thesis, 2020)
   Begrepet det grønne skiftet har i løpet av de siste årene preget samfunnsdebatten generelt, og klimadebattene spesielt. Ifølge Retrievers mediedatabase Atekst stod det på trykk i en norsk papiravis for første gang høsten ...
  • Climate Change Journalism in Norway—Working with Frequency Around the “Green Shift” 

   Ytterstad, Andreas; Bødker, Henrik (Journalism Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-04)
   This article traces the origins of the term of the green shift, which gained increased cultural, social and political traction in Norway after it was introduced in 2015 by journalist Anders Bjartnes, editor of Energi og ...
  • COVID- 19 media coverage decreasing despite deepening crisis 

   Pearman, Olivia; Boykoff, Maxwell; Osborne-Gowey, Jeremiah; Aoyagi, Midori; Ballantyne, Anne Gammelgaard; Chandler, Patrick; Daly, Meaghan E.; Doi, Kaori; Fernández-Reyes, Rogelio; Jiménez-Goméz, Isidro; Nacu-Schmidt, Ami; McAllister, Lucy; McNatt, Marisa; Mocatta, Gaby; Petersen, Lars Kjerulf; Simonsen, Anne Hege; Ytterstad, Andreas (The Lancet Planetary Health;Volume 5, Issue 1, E6-E7, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-01)
   The COVID-19 pandemic continues to spread rapidly across the globe, and yet media coverage of the pandemic has decreased since the initial flurry of attention received during the beginning of the crisis in early 2020. ...
  • Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". 

   Ytterstad, Andreas; Veimo, Marte (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 34, 2020, Årgang 17, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-05)
   Sammendrag: Begrepet det grønne skiftet har i løpet av de siste årene vært med å prege samfunnsdebatten. Fra det, ifølge Atekst, stod på trykk i en norsk avis for aller første gang høsten 2013 og fram til sommeren 2020, ...
  • Fortellinger med åpen slutt. Klimajournalistikk, fortellergrep og engasjement 

   Fretheim, Eva (Master thesis, 2020)
   Hva slags journalistikk kan bidra til å engasjere publikum i klimakrisen? Det er et spørsmål som har opptatt forskere innen journalistikk og mediefag de seneste årene. Mange har lagt vekt på fortellingens betydning, og i ...
  • Good sense on global warming 

   Ytterstad, Andreas (International Socialism;(144), Journal article; Peer reviewed, 2014-10-10)
  • Heroes of the Day After Tomorrow: “The Oil Worker” in Norwegian Climate Coverage 2017–2021 

   Ytterstad, Andreas; Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David (Journalism Practice;, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-18)
   In 2019, mentions of “oil worker” in Norwegian newspaper coverage of climate change more than quadrupled, mostly reflecting a rise in politicians vying for the support of this critical constituency. This article explores ...
  • Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta” 

   Ytterstad, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Hva kan medieforskningen gjøre for å løse den globale klimakrisen, når selv garvede klimaforskere annonserer at verden ikke kan reddes? Medieforskningen har tross alt ikke naturens tålegrenser som sitt forskningsobjekt, ...
  • Klimakrisen utfordrer objektivitetsidealet i norsk journalistikk 

   Ytterstad, Andreas (Norsk Medietidsskrift;18 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Norsk klimajournalistikk er et område der vi bare for noen få år siden så en dreining vekk fra en objektivt rapporterende journalistikk. Norske journalister spurte seg selv om det var deres jobb å redde verden. I denne ...