• Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid 

   Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil; Ylvisaker, Signe (Tidsskrift for velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   artikkelen drøftes hvordan barnevernsarbeidere bruker kulturelle forklaringer for å forstå minoritetsetniske barn og foreldres situasjon. Dette definerer vi som kulturalisering, en prosess der gitte situasjoner, problemer ...
  • Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering 

   Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Fontene;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv. Som et ledd i det pedagogiske opplegget ved fire høgskoler 1) leverte deltakerne på denne videreutdanningen ...
  • Skeiv i et heteronormativt samfunn - Om unges erfaringer med familie og profesjonelle hjelpere. 

   Vestmoen, Eli (Master thesis, 2020)
   I denne kvalitative studien undersøkes det hvordan unge voksne opplever det å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Formålet med studien er å utforske hvilke erfaringer unge voksne som bryter med normer ...
  • Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter 

   Bergheim, Berit; Ylvisaker, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Artikkelen tar utgangspunkt i en undersøkelse av studenters og læreres erfaringer med undervisning i ferdighetstrening ved sosionomutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Relasjons- og kommunikasjonskompetanse ...