• Confirmation bias: Prevalence and debiasing techniques 

   Holth, Elise (MALKS;2019, Master thesis, 2019)
   ‘Confirmation bias’ is a phenomenon that has been recognized by philosophers of science through centuries. The phenomenon is commonly defined as a tendency to favor confirmatory evidence in support of already stated ...
  • Enhetlig ledelse, håndtering av vold og konflikter 

   Bjerkvoll, Silje Madeleine Mihle (MALKS;2017, Master thesis, 2017)
   Masteroppgaven bygger på Albert Banduras (1994) teoretiske rammeverk for mestringstro, og presenterer en empirisk studie av avdelingslederes mestringstro til å sørge for at ansatte kan håndtere vold og konflikter når leder ...
  • Risk management; a behavioural perspective 

   Wright, Jan (Journal of Risk Research;Volume 21, 2018 - Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2018-10-06)
   The risk contributor is usually regarded as responsible for risk mitigation and accident compensation, especially when the risk is due to the operation of a commercial company. The culpability of risk has resulted in several ...
  • Sensitivity to Prevailing Contingencies: Downsizing, Restructuring Efforts and Moderating Risk Factors 

   Helgesen, Karoline Giæver (MALKS;2016, Master thesis, 2016)
   Reported accumulated knowledge related to downsizing or restructuring efforts may well be accounted for by the behavior analytic paradigm. It seems paradoxical that while research on aversive control procedures is reduced ...
  • Sikkerhetskultur i omsorgsarbeid: En studie av personellsikkerhet 

   Oprann, Ingeborg (MALKS;2016, Master thesis, 2016)
   Denne studien tar for seg vold i arbeidslivet. Artikkelen utdyper teori om organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og tar for seg sikkerhetskulturen ved fire virksomheter i privat helse- og sosialsektor i Rogaland fylke. ...
  • Sikkerhetsstyring – piloter som en sikkerhetsressurs 

   Hognestad, Christian (MALKS;2015, Master thesis, 2015)
   I artikkel 1 tar jeg for meg ny teknologi som har gitt samfunnet en økt effektivitet og produktivitet. Samtidig har konsekvensene av ulykker blitt større, der den menneskelige faktor som oftest har fått skylden. En bransje ...