• Kartlegging av overlevering av pasient fra operasjonsteam til postoperativ avdeling – en pilotstudie 

   Bernt, Victoria Margrethe Causevic; Nesmark, Hanne Henrikke (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn: Trygg overlevering av pasienter er kritisk for å ivareta pasientsikkerhet og for dårlig pasientsikkerhet er et globalt problem. Pasientoverføringer mellom operasjonsteam og postoperativ avdeling er preget av ...
  • Survey of pain curricula for healthcare professionals in Norway 

   Leegaard, Marit; Valeberg, Berit T.; Haugestad, Gro Killi; Utne, Inger (Vård i Norden;34(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Aim: The objective of the present study is to describe the content of pain curricula and the time designated to pain education for different healthcare professionals in Norway. Background: Clinicians encounter the challenge ...
  • Tvang i barneanestesi - hvor går grensen? 

   Riddervold, Bente S. (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Anestesisykepleieren møter mange barn i aldersgruppen 3-6 år som skal til operasjon. Barn i denne aldersgruppen kan være uforutsigbare og plutselig motsette seg hele eller deler av prosedyren rundt innledningen ...