• Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv 

   Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 6, No.1 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-24)
   Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Denne artikkelen har til hensikt å synliggjøre hva dybdelæring kan være i yrkesfaglig videregående ...
  • Elevers opplevelse av relevans i skolehverdagen 

   Karlsen, Torgeir (MAYP;2022, Master thesis, 2022)
   Begrepet relevans har blitt gjennomgående i alle nye læreplaner revidert gjennom Kunnskapsløftet 2020. Med begrepet relevans, menes det at noe har betydning for en sak. Innenfor yrkesfaglig utdanning snakkes det om at noe ...
  • Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1 

   Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen belyser hvordan opplæringens innhold i Vg1 erfares av elever, lærlinger og lærere, som grunnlag for vurdering av endringsbehov i norsk yrkesopplæring. Problemstillingen artikkelen gir svar på er: Hvordan fungerer ...
  • Et aksjonsforskningsprosjekt om å bygge en gokart for å realisere dybdelæring 

   Nilssen, Sigmund (MAYP;2022, Master thesis, 2022)
   Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Målet er at elevene skal ha en varig og god forståelse av det de lærer, i motsetning til overflatisk faktakunnskap. Det er også et viktig mål med dybdelæring at elevene ...
  • Feministisk aksjonsforskning i det yrkesfaglige feltet 

   Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (Peer reviewed; Chapter, 2017)
   In classic action research, democratization through broad participation in work organizations’ development work has been thought to take care of minorities and underrepresented groups (Gustavsen et al. 2010). This so-called ...
  • Hvordan opplever elevene i Vg2 elektrofag YFF En kvalitativ studie av hvordan Vg2 elektroelever opplever YFF ute i bedrift 

   Havik, Karl Kristian (Master thesis, 2023)
   I et samfunnsperspektiv er Norge mer avhengig av fagarbeidere enn noen gang. Stadig vekk hører vi det politiske miljøet snakke om hvor viktige yrkesfagene er i det grønne skiftet. Og selv om det har vært økende positivt ...
  • Jenter fra faget utdanningsvalg til teknologiske yrkesfag 

   Nilsen, Kjell Ove (MAYP;2022, Master thesis, 2022)
   Girls in choice of education to practical technology jobs This master's thesis deals with the school- subject “education choices”, role- models, girls and their choice of education in the 8- 10 grade of junior high school. ...
  • Kjønn på dagsorden: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene? 

   Hansen, Kari; Haaland, Grete; Møller, Ellen; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol. 5, No. 1 2020, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-06)
   Hensikten med denne artikkelen er å sette kjønn på dagsordenen i yrkesfaglærerutdanningene. Som lærerutdannere ønsker vi å belyse hvordan perspektivet på kjønn og mangfold ivaretas i planverket for yrkesfaglærerutdanningene ...
  • Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen 

   Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Årg 4 Nr 1 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-10-07)
   Artikkelen handler om endringsprosessen i utforming av ny struktur i yrkesopplæringen og på hvilken måte fagmiljøene og bransjene, gjennom de faglige rådene, har innflytelse på endringene i struktur som gjøres i norsk ...