• ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken 

   Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas (Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift;vol. 22, Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Norwegian Archive, Library and Museum Authority (ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) existed between 2003 and 2010. This article raises the question of why ABM-utvikling was not continued as ...
  • Digital hjelp på biblioteket 

   Olsen, Heidi Kristin; Skare, Roswitha; Vårheim, Andreas (Skriftserien;2020, Chapter, 2020)
   Bibliotek yter hjelp med digitale gjøremål i hverdag som i krisetider. Brukere av folkebibliotekene verden over trenger hjelp med mye annet enn å finne riktig bok, for eksempel hjelp med digitale tjenester eller verktøy. ...
  • Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital 

   Vårheim, Andreas; Steinmo, Sven; Ide, Eisaku (Journal of Documentation;64(6), Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Purpose – Librarians and the library profession keep repeating that libraries contribute greatly to generating social capital by “building community”. However, little evidence of this has been presented. This paper aims ...
  • Folkebibliotekets bidrag til sosial integrasjon: Foreløpige funn fra Place-prosjektet 

   Vårheim, Andreas; Audunson, Ragnar; Aabø, Svanhild (Nordisk kulturpolitisk tidsskrift;11 (1), Journal article; Peer reviewed, 2008)
  • How do public libraries function as meeting places? 

   Aabø, Svanhild; Audunson, Ragnar Andreas; Vårheim, Andreas (Library & Information Science Research;32, (1), Journal article; Peer reviewed, 2010-01)
   How are libraries used as meeting places, and by whom? Through survey data, six categories of places are identified: the library as a "square," as a place for meeting diverse people, as a public sphere, as a place for joint ...
  • Hysj! Om samlingen av biblioteksektoren på nasjonalt nivå 

   Røgler, Jannicke (Master thesis, 2008)
   ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum ble opprettet 1. januar 2003. Denne oppgaven ser nærmere på prosessen som foregikk i biblioteksektoren i forkant av etableringen av ABM-utvikling. Nærmere bestemt ...
  • Institutional Convergence and Divergence in Norwegian Cultural Policy. Central Government LAM-organization 1999 – 2019 

   Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid (Current Topics in Library and Information Practice; Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age, Chapter; Peer reviewed, 2020)
   [T]he advent of electronic sources of information and their ever-increasing volume and variety will require a major redefinition and integration of the role of archives, museums, and research libraries. It is my point of ...
  • Mellom stedet og nettet : bibliotekpolitikk i en brytningstid En sammenligning av virksomhetsperspektivet i norsk og dansk bibliotekstrategi for det 21. århundre 

   Frodesen, Kari M. (Master thesis, 2008)
   Biblioteket står på terskelen til en ny tid; det digitale Kunnskapssamfunnet ligger foran oss, med sine nye teknologiske utfordringer, nye kunnskapsmarkeder og ikke minst nye brukermønstre. Etter å ha hatt en tilnærmet ...
  • Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research 

   Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas; Johnston, Jamie; Koizumi, Masanori (Journal of Documentation;Volume 75, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-08)
   Purpose: The purpose of this research is to examine the shaping of public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere through a comprehensive literature review. Design/methodology/approach: In order to ...
  • Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries 

   Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Hobohm, Hans Christoph; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Mumenthaler, Rudolf; Schuldt, Karsten; Rasmussen, Casper Hvenegaard; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Vårheim, Andreas (Journal of Documentation;Publication date 26 September, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose: The purpose of this paper is to analyze the role of public libraries as institutions underpinning a democratic public sphere as reasons legitimizing libraries compared to reasons that are more traditional and the ...
  • Public libraries, social capital, and low intensive meeting places 

   Audunson, Ragnar; Vårheim, Andreas; Aabø, Svanhild; Dokk Holm, Erling (Information research;, Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Introduction. This paper presents a research project aiming at eliciting the potential of public libraries in building social capital, and promoting generalized trust in today's multicultural society. Method. Two approaches ...
  • Public libraries: places creating social capital? 

   Vårheim, Andreas (Library hi tech;27(3), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Purpose – The purpose of this paper is to show why studies of public libraries, regarding their possible contribution in creating social capital, are important for social capital research in general, and are important for ...