• En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læringtudie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring 

   Vågan, Andre; Erichsen, Torunn; Larsen, Kristian (Sykepleien Forskning;9(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bakgrunn: De siste årene har kunnskapssyn og kritisk tenkning i sykepleie blitt satt på agendaen. Hensikt: Hensikten med artikkelen er å undersøke dagens sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Metode: ...
  • Group-based patient education via videoconference: A scoping review 

   Vågan, Andre; Haaland-Øverby, Mette; Eriksen, Alison Axisa; Fredriksen, Kari; Stenov, Vibeke; Varsi, Cecilie; Ingadottir, Brynja; Cleal, Bryan Richard; Alvheim, Anita Røyneberg; Westermann, Karl Fredrik; Strømme, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Objectives: To summarize recent evidence on the feasibility, acceptability, and effectiveness of videoconference (VC) group-based patient and caregiver education. Methods: Systematic searches of the literature were conducted. ...
  • Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende 

   Stenberg, Una; Bergerød, Inger Johanne; Fredriksen, Kari; Bossy, Dagmara; Bøckmann, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Vågan, Andre (Fontene forskning;1/2022 • årgang 15, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-23)
   I denne litteraturgjennomgangen har vi samlet og oppsummert resultater fra internasjonal forskning i perioden 2010-2020 om opplevd utbytte og/eller effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for barn og unge som ...
  • Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse 

   Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (UNIPED;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-11)
   Helseprofesjonene møter i økende grad pasienter, brukere og pårørende som trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig med langvarige helseutfordringer. Det mangler imidlertid studier av hvordan læreplanene for ...
  • Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer? 

   Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (UNIPED;Årgang 43, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-07)
   Helsepedagogikk er et sammenfattende begrep for læring, veiledning og undervisning av pasienter som hjelp til å mestre sykdom og fremme helse. Helsepedagogiske ferdigheter fremtrer i læreplaner til bachelorutdanningene i ...
  • Hospital Social Workers’ Boundary Work in Paediatric Acute Wards—Competitive or Collaborative? 

   Mannsåker, Ida Krag-Rønne; Vågan, Andre; Geirdal, Amy Østertun; Stenberg, Una (The British Journal of Social Work;, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-30)
   Recent research suggests that the notion of boundary work can improve our understanding of interprofessional tension and collaboration in health care, yet hospital social workers (HSWs) have not received sufficient attention ...
  • Hospital social workers’ contributions to increasing health literacy among parents of acutely and critically ill children 

   Mannsåker, Ida Krag-Rønne; Vågan, Andre; Geirdal, Amy Østertun; Stenberg, Una (European Journal of Social Work;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-28)
   Hospital social workers often engage in health literacy activities to support patients’ and families’ functioning and adjustment to illness, but social work literature has seldom used health literacy terminology. This paper ...
  • Rethinking long-term condition management: An actor-level framework 

   Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una; Solvang, Per Koren (Sociology of Health and Illness;Volume 43, Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-26)
   To understand the complexities of managing long-term conditions and develop appropriate responses, micro, meso, and macro levels must be considered. However, these levels have not been combined in a single analytical ...
  • Strengthening the relationships between different parties: Boundary-spanning competencies in hospital social work 

   Mannsåker, Ida Krag-Rønne; Vågan, Andre (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Hospital social workers advocate, facilitate and communicate with patients, families, healthcare professionals, and communities. These activities, in which hospital social workers relate to different parties and aim to ...