• Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»? 

   Vedeler, Janikke Soltad; Evensen, Miram; Ugreninov, Elisabeth; Haug, Are (NOVA Notat 1/18, Notat, 2018)
   Dette notatet er første delrapportering fra prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV». Notatet belyser hva som kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»? 

   Vedeler, Janikke Solstad; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth; Haug, Are (NOVA Notat 1/18, Notat, 2018)
   Dette notatet er første delrapportering fra prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV». Notatet belyser hva som kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Rapport, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Rapport, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users 

   Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (European Sociological Review;Volume 37, Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-27)
   Disability is associated with persistent labour market disadvantages. What is not clear is the extent to which these disadvantages result from employers’ discriminatory hiring decisions. Although observational research and ...
  • Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis From Norway 

   Syse, Astri; Solem, Per Erik; Ugreninov, Elisabeth; Mykletun, Reidar; Furunes, Trude (Research on Aging;36(5), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Research on spouses’ joint work exits is scarce, although household factors such as spouses’ work status, marital quality, and caregiving burdens are likely to affect seniors’ work engagement. We therefore examine whether ...
  • Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments 

   Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (British Journal of Sociology;Volume 70, Issue 1 - January 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-24)
   Terrorist attacks are known to influence public opinion. But do they also change behaviour? We address this question by comparing the results of two identical randomized field experiments on ethnic discrimination in hiring ...
  • Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre 

   Herlofson, Katharina; Ugreninov, Elisabeth (Tidsskrift for samfunnsforskning;55(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Diskusjoner om likestilling i familien dreier seg i hovedsak om par med små barn, og debatter om nye mannsroller handler for det meste om menn som fedre. I denne artikkelen tar vi et tre-generasjonsperspektiv og belyser ...
  • Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning? 

   Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (Tidsskrift for samfunnsforskning;58(1), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Innen samfunnsforskningen er sosial bakgrunn en av hovedforklaringene på utdanning- og yrkesoppnåelse i voksen alder. Samtidig har en lang forskningstradisjon vist at det er forskjeller mellom søsken i samme familie i ...
  • Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv 

   Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Heggebø, Kristian; Gjevjon, Edith Roth (NOVA Rapport 7/17, Rapport, 2017)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om betydningen av sykepleiermangel og faglig oppfølging for hvordan pasienter og pårørende opplever kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet. Studien belyser disse forholdene ...
  • Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv 

   Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Heggebø, Kristian; Gjevjon, Edith Roth (NOVA Rapport 7/17, Rapport, 2017)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om betydningen av sykepleiermangel og faglig oppfølging for hvordan pasienter og pårørende opplever kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet. Studien belyser disse forholdene ...
  • Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway 

   Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (Alter: European Journal of Disability Research;Volume 15, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-06)
   People with mental health problems face barriers to labour market inclusion. In this study, we investigate the extent to which employers are attentive and willing to include young people with mental health problems. The ...
  • Levekår blant voksne med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad (Kort oppsummert;1: 2022, Working paper, 2022)
   NOVA har gjennomført en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD. Hovedtemaene er helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren ...
  • Next to Nothing: The Impact of the Norwegian Introduction Programme on Female Immigrants’ Labour Market Inclusion 

   Ugreninov, Elisabeth; Magnusson Turner, Lena (Journal of Social Policy;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-30)
   In 2003, Norway implemented an ‘Introduction Programme’ that aimed to increase labour market inclusion among newly arrived immigrants. Its main objectives were to facilitate free courses in Norwegian language training and ...
  • One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families 

   Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth (European Sociological Review;Volume 36, Issue 1, February 2020, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-01)
   Birth order causes social inequality between siblings. In Western countries, earlier-born perform better than later-born. In non-Western countries, however, earlier-born generally perform worse than later-born. We use ...
  • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

   Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
   Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...
  • Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men 

   Bjørnshagen, Vegar; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (Aids and Behavior;24, (2020), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-30)
   HIV self-testing reduces barriers associated with other HIV testing services, such as concerns about confidentiality and inconvenience. This article demonstrates who might benefit from this approach to HIV testing by ...