• Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget 

   Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (Chapter; Peer reviewed, 2012-04)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant over 1400 studenter på ulike profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Oslo har vi forsøkt å belyse problemstillingen «Hvilke forskjeller og likheter er det i studenters erfaringer med og ...
  • Videreutdanningsstudenters undervisningskunnskap relatert til likhetstegnets betydning i algebra 

   Fadum, Aleksandra Hara; Tellefsen, Helga Kufaas (Nordisk matematikkdidaktikk;27 (2), Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Vi ser på videreutdanningsstudentenes forståelse av algebraiske uttrykk og likhetstegnets betydning og hvilke didaktiske konsekvenser det kan få. Vi presenterer resultatene fra en algebraisk oppgave besvart av 82 norske ...
  • Vurdering for læring : kjennetegn på måloppnåelse 

   Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (FoU i Praksis; 2009, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” er et prosjekt som ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å undersøke felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Dette kan bidra til en mer faglig ...
  • Vurdering som en del av undervisning og læring 

   Tellefsen, Helga Kufaas; Martinussen, Geir (FoU i Praksis;2010, Chapter; Peer reviewed, 2011-04)
   ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å lage og utprøve felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Erfaringene derfra inspirerte oss til å undersøke ...