• Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget 

   Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (Chapter; Peer reviewed, 2012-04)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant over 1400 studenter på ulike profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Oslo har vi forsøkt å belyse problemstillingen «Hvilke forskjeller og likheter er det i studenters erfaringer med og ...
  • Vurdering for læring : kjennetegn på måloppnåelse 

   Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (FoU i Praksis; 2009, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” er et prosjekt som ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å undersøke felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Dette kan bidra til en mer faglig ...
  • Vurdering som en del av undervisning og læring 

   Tellefsen, Helga Kufaas; Martinussen, Geir (FoU i Praksis;2010, Chapter; Peer reviewed, 2011-04)
   ”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å lage og utprøve felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Erfaringene derfra inspirerte oss til å undersøke ...