• Velferdsstat og velferdskommune. 

   Svorken, Borghild (NOVA Rapport 12/03, Report, 2003)
   Denne rapporten redegjør for en nærstudie av iverksettingen av Handlingsplan for eldreomsorgen i de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. Forfatterne retter søkelyset mot forutsetningene kommunene hadde for å gjennomføre ...
  • Velferdsstat og velferdskommune. 

   Svorken, Borghild (NOVA Rapport 12/03, Research report, 2003)
   Denne rapporten redegjør for en nærstudie av iverksettingen av Handlingsplan for eldreomsorgen i de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. Forfatterne retter søkelyset mot forutsetningene kommunene hadde for å gjennomføre ...