• Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring 

   Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Book; Peer reviewed, 2017)
   Dagens forskningsbibliotek lever ikke opp til stereotypien av støvete, stille rom med hysjende bibliotekarer. Snarere er bibliotekene ofte i forkant av den teknologiske utviklingen. Tenkningen om deres samfunnsoppdrag ...
  • Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger 

   Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Åpenhet er et honnørord i dagens samfunnsutvikling generelt og i bibliotek- verdenen spesielt. Det ser ut til å være et ønske og en forventning om at trans- parens og demokratisering skal følge i digitaliseringens kjølvann. ...