• Amiodarone ved prehospital hjertestans 

      Vatne, Mabel Irene; Søyland, Una Johanne Roaldseth; Stenerud-Asmyhr, Martin (Bachelor thesis, 2023)
      Bakgrunn Hvert år får flere tusen personer i Norge prehospital hjertestans. Amiodarone er et antiarytmisk legemiddel som ble innført i prosedyren i Europa i år 2000. På den tiden var det få tilgjengelige forskningsartikler ...