• The affective component of ageism needs attention 

   Solem, Per Erik (International journal of manpower;Volume 41, Issue 5, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-03)
   Purpose: The purpose of this paper is to explore responses of older workers and of managers to the call from the authorities to extend working life. Methodology: Data are from the Norwegian Senior Policy Barometer with ...
  • Aging, Time Horizon & Meaning in Life: Thoughts and Experiences of Older Adults 

   Hecimovic, Maria (Master thesis, 2021)
   According to the socioemotional selectivity theory (SST), people tend to assess their remaining life span, as being either limited or expansive. SST theorizes that perceived time in life shapes goal pursuits, preferences, ...
  • Aldersdemens i parforhold 

   Ingebretsen, Reidun; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/02, Rapport, 2002)
   Aldersdemens angår mange individer, par og familier. Denne rapporten retter søkelyset mot hvordan ektefeller opplever forandringer som skjer ved partners demensutvikling, og hvordan de forholder seg i den nye situasjonen. ...
  • Aldersdemens i parforhold 

   Ingebretsen, Reidun; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/02, Rapport, 2002)
   Aldersdemens angår mange individer, par og familier. Denne rapporten retter søkelyset mot hvordan ektefeller opplever forandringer som skjer ved partners demensutvikling, og hvordan de forholder seg i den nye situasjonen. ...
  • Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and register analysis From Norway 

   Syse, Astri; Solem, Per Erik; Ugreninov, Elisabeth; Mykletun, Reidar; Furunes, Trude (Research on Aging;36(5), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Research on spouses’ joint work exits is scarce, although household factors such as spouses’ work status, marital quality, and caregiving burdens are likely to affect seniors’ work engagement. We therefore examine whether ...
  • Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 5/10, Rapport, 2010)
   This report is based on analyses of the Norwegian Senior Policy Barometer among employed persons and leaders. Data are collected by telephone interviews for each of seven years, from 2003 to 2009. Samples are nationally ...
  • Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 5/10, Rapport, 2010)
   This report is based on analyses of the Norwegian Senior Policy Barometer among employed persons and leaders. Data are collected by telephone interviews for each of seven years, from 2003 to 2009. Samples are nationally ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Rapport, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Rapport, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Endring i lederes holdninger til eldre arbeidskraft 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 12/08, Rapport, 2008)
   Recent changes in the attitudes of Norwegian managers towards older workers This report is based upon analyses of the Norwegian Senior Policy Barometer, division for managers in private and the public sector. Data are ...
  • Endring i lederes holdninger til eldre arbeidskraft 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 12/08, Rapport, 2008)
   Recent changes in the attitudes of Norwegian managers towards older workers This report is based upon analyses of the Norwegian Senior Policy Barometer, division for managers in private and the public sector. Data are ...
  • Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/09, Rapport, 2009)
   In this report we analyze results from the Norwegian Senior Policy Barometer among employed persons. MMI/Synovate interviewed one thousand persons of all ages for Centre for Senior Policy each year from 2003 to 2008. A new ...
  • Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/09, Rapport, 2009)
   In this report we analyze results from the Norwegian Senior Policy Barometer among employed persons. MMI/Synovate interviewed one thousand persons of all ages for Centre for Senior Policy each year from 2003 to 2008. A new ...
  • For gammel? 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 4/01, Rapport, 2001)
   Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...
  • For gammel? 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 4/01, Rapport, 2001)
   Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (2020;6, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Managers’ Beliefs about Measures to Retain Senior Workforce 

   Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper aims to describe and explain the beliefs of public sector managers regarding measures to promote active ageing within organizations and how these beliefs can relate to their own atti tudes, age, gender, ...
  • Morgendagens eldre 

   Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 11/05, Rapport, 2005)
   This report deals with possible future changes in the life circumstances of the elderly along two main paths. First, will tomorrow's elderly have other preferences, opinions, or values than elderly today? Second, will ...
  • Morgendagens eldre 

   Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 11/05, Rapport, 2005)
   This report deals with possible future changes in the life circumstances of the elderly along two main paths. First, will tomorrow's elderly have other preferences, opinions, or values than elderly today? Second, will ...
  • Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre. Hva kan skje med eldres frivillige innsats, bidrag til familieomsorg og helse dersom flere står i arbeid til de er 70 år? 

   Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 9/11, Rapport, 2017)
   Concern for the sustainability of the pension system and the future supply of workers has put increased labor force participation among the elderly high on the political agenda. Possible side effects of such a development ...