• Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (AFI Rapport 2015:5, Report, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer 

   Steen, Arild Henrik; Solberg, Anne Grethe (AFI FoU-resultat;2020:02, Research report, 2020-05)
   Arbeid er livgivende og mange tilbringer mye tid på arbeidsplassen. På denne arenaen er vi kreative, produktive, utvikler oss og er sosiale. Samtidig er dagens arbeidsliv krevende. Den stadig raskere teknologiutviklingen ...
  • Evaluering av: «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid» 

   Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2023:10, Report, 2023-03-24)
   AFI har evaluert «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid» som har til hensikt å desentralisere arbeidet med å redusere arbeidsmiljørelatert sykefravær. Kursdeltakere var verneombud, tillitsvalgte og ledere fra sykehjem ...
  • Fra ord til handling 

   Solberg, Anne Grethe; Wathne, Christin Thea; Madslien, Ida (AFI Rapport 2016:10, Research report, 2016)
   Rapporten belyser hva som kan bedre kjønnsbalanse i ledelse. Fire type datainnsamlinger er benyttet; kartlegging av litteratur om tiltak, kvalitative intervjuer av 23 HR-ledere, kvantitativ spørreundersøkelse med 626 ...
  • Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb? 

   Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2023:07, Report, 2023-02-17)
   Senter for seniorpolitikk ønsket svar på hvordan seniorer 55+ opplevde det å søke jobb. 37 personer (56 – 71 år) med god utdannelse og lang arbeidskarriere ble intervjuet. Ærlige tilbakemeldinger når seniorene ikke gikk ...