• Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (AFI Rapport 2015:5, rapport, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer 

   Steen, Arild Henrik; Solberg, Anne Grethe (AFI FoU-resultat;2020:02, Research report, 2020-05)
   Arbeid er livgivende og mange tilbringer mye tid på arbeidsplassen. På denne arenaen er vi kreative, produktive, utvikler oss og er sosiale. Samtidig er dagens arbeidsliv krevende. Den stadig raskere teknologiutviklingen ...
  • Fra ord til handling 

   Solberg, Anne Grethe; Wathne, Christin Thea; Madslien, Ida (AFI Rapport 2016:10, rapport, 2016)
   Rapporten belyser hva som kan bedre kjønnsbalanse i ledelse. Fire type datainnsamlinger er benyttet; kartlegging av litteratur om tiltak, kvalitative intervjuer av 23 HR-ledere, kvantitativ spørreundersøkelse med 626 ...