• An “Army of Volunteers”? Engagement, Motivation, and Barriers to Volunteering among the Baby Boomers 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Journal of Gerontological Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   Aging baby boomers are expected to provide a large reservoir for the nonprofit sector. We find evidence which while broadly supportive of this idea also suggest limitations as to what can realistically be expected. Using ...
  • Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Aartsen, Marja; Deindl, Christian (Social Sciences;Volume 7, Issue 5, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-04)
   A growing literature shows that doing voluntary work not only helps the wider community but can also improve one’s own well-being. To date, however, few studies have examined the relationship between volunteering and ...
  • The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Scandinavian Psychologist;, Journal article; Peer reviewed, 2017-03-08)
   This study explores Europe’s country differences in depressed mood among older men and women and the role individual-level socioeconomic status, health, and social variables play in these patterns. We use cross-sectional, ...
  • Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey 

   Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study explores country- and gender-stratified educational differences in depression among older adults from 10 European countries. We examine inequalities in both absolute (prevalence differences) and relative (odds ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/06, Report, 2006)
   Rapporten tar for seg hvorvidt og hvordan lokale og stedlige kvaliteter virker inn på kvinners og menns livsløp og aldring. De teoretiske perspektivene blir oppsummert i et innledende og avsluttende kapittel. De øvrige ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/06, Report, 2006)
   The focus is in this report on local variation in older years - how ageing and later life is played out in, and influenced by, local surroundings. The Norwegian Life-Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) is based ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land 

   Slagsvold, Britt; Hansen, Thomas (Nordisk Østforum;Volume 33, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study explores late-life loneliness and depression in European countries, noting the role of micro-level differences in socioeconomic status, health, and social variables. Findings from cross-sectional, nationally ...
  • Generational tensions and solidarity within advanced welfare states 

   Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Slagsvold, Britt (Chapter, 2021-09-13)
   An advanced welfare state democracy is an institutionalized collective agreement on solving social problems and coordinating actions. Although welfare state democracies have different shapes, the scope of government is ...
  • Late-life loneliness in 11 european countries: results from the generations and gender survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Social Indicators Research;124(1), Journal article; Peer reviewed, 2015-09-29)
   This study explores country differences in late-life loneliness in Europe among men and women and establishes the role of micro-level differences in socioeconomic status, health, and social variables in these patterns. We ...
  • Likestilling hjemme 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 8/12, Report, 2012)
   Rapporten tar et bredt blikk på deling av husholdsoppgaver og holdninger til likestilling i nyere norske landsrepresentative data. Hvordan deles husarbeid og omsorgsarbeid for barn i par i ulike livsfaser? Varierer ...
  • Likestilling hjemme 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 8/12, Report, 2012)
   Chapter 1: Introduction Chapter 1 presents research questions and reviews prior findings, with emphasis placed on Norway. The main research questions are: How do married or cohabiting men and women in various age-cohorts ...
  • Morgendagens eldre 

   Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 11/05, Report, 2005)
   Gjennom fjorten kapitler tar denne rapporten for seg spørsmål om nye generasjoner av eldre kan tenkes å bli annerledes enn dagens eldre er. Utgangspunktet er informasjoner fra Den norske studien av livsløp, aldring og ...
  • Morgendagens eldre 

   Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 11/05, Report, 2005)
   This report deals with possible future changes in the life circumstances of the elderly along two main paths. First, will tomorrow's elderly have other preferences, opinions, or values than elderly today? Second, will ...
  • The psychological effects of providing personal care to a partner: a multidimensional perspective 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Health Psychological Research;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2013-07-30)
   The expected increasing demand for informal care in aging societies underscores the importance of understanding the psychological implications of caregiving. This study explores the effect of providing regular help with ...
  • Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst – om eldres deltakelse, motivasjon og potensiale 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 23, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-13)
   Hvor aktive er eldre i frivillig arbeid, hva motiverer dem, og hvor motivert er de for å bidra mer? Spørsmålene er sentrale for eldrepolitikk som sikter mot økt frivillig deltakelse. Artikkelen bygger på data fra vel 4000 ...
  • The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt; Ingebretsen, Reidun (Social Indicators Research;114(2), Journal article; Peer reviewed, 2012-09-11)
   This study explores the effect of providing regular help with personal care to a resident or non-resident parent or parent-in-law on different aspects of psychological well-being. We use cross-sectional data from the ...
  • Vital aldring og samhold mellom generasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/13, Research report, 2013)
   Rapporten er den tredje i en serie som oppsummerer resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, NorLAG, i en popularisert form. Den første sammenliknet dagens og morgendagens eldre, den andre tok ...
  • Vital aldring og samhold mellom generasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/13, Report, 2013)
   Rapporten er den tredje i en serie som oppsummerer resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, NorLAG, i en popularisert form. Den første sammenliknet dagens og morgendagens eldre, den andre tok ...