• Akershusmuseet= : synliggjøring av Akershusmuseet 

   Huseby, Hanne (Master thesis, 2010)
   Bakgrunn for prosjektet er at Akershusmuseets hovedkontor og avdeling Strømmen, ønsker en større bevisstgjøring av museets tilstedeværelse og funksjon hos innbyggere på Strømmen og for museumsavdelingene. Akershusmuseet ...
  • Architecture, design and planning towards sustainable development: Regional approaches 

   Skjerven, Astrid; Martins, Nuno (Sustainable Development;Volume 27, Issue 2 Special Issue: Architecture, Design and Planning towards Sustainable Development: Regional Approaches March/April 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-10)
   The special issue Architecture, Design and Planning towards Sustainable Development: Regional Approaches, discusses how the shaping of the built environment may contribute to sustainability and resilience. It encompasses ...
  • ARTUr: augmented reality technology in architecture and urban planning: En studie i produktutvikling med metoden participatory design 

   Moen, Åsta (Master thesis, 2011)
   Augmented reality er en teknologi i rask utvikling og med økende antall bruksområder. AR-Lab AS er et firma som arbeider med å kommersialisere denne teknologien og bringe den ut på markedet. Gjennom et tett samarbeid med ...
  • Bauhaus-innflytelse på undervisningen ved SHKS 

   Skjerven, Astrid (Kunst og Kultur;Årgang 4, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bauhaus anses å ha en uovertruffen betydning for utviklingen av modernismen. Dette synet omfatter også undervisningen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Realiteten var mer sammensatt. Reformarbeidet ved skolen ...
  • Design Actifesto: Design som verktøy for motvirkning av strukturell ulikhet og myndiggjøring av underpriviligerte 

   Kalsnes, Ingvild Hansson (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen har som formål å skape bevissthet om designeres rolle i å motvirke strukturell ulikhet gjennom egen designpraksis. Prosjektet peker på fraværet av en diskurs som anerkjenner designfaget som politisk, ...
  • Design of a very Norwegian jewellery collection 

   Longden, Edward (MAPD;2011, Master thesis, 2011)
   A study into cultural identity, cultural communication and branding within the jewellery design sector. This paper aims to garner an understanding of what it is to be Norwegian, what are the identifiers of the nation, ...
  • E A T: Edited aesthetics of taste 

   Lowley, James Duncan (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
  • En undersøkelse av trivsel. Det åpne kontorlandskap sett i forhold til skillevegger. 

   Gressberg, Sara Straumdal (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen Oslo Akershus (Hioa), avdeling for produktdesign, våren 2013. Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Euklides. Oppgaven undersøker det åpne ...
  • Envisioning versus realizing products for use in poor communities: The case of Victor Papanek and Nordic designers 

   Skjerven, Astrid (Sustainable Development;Volume 27, Issue 2 Special Issue: Architecture, Design and Planning towards Sustainable Development: Regional Approaches March/April 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-13)
   An increasing number of people is currently living under poor conditions in enclaves of rapidly growing urban areas. Many of them are of indigenous origin. They are in urgent need of basic equipment for living a healthy ...
  • Ethics in design: an option to achieve environmental and social consciousness 

   Caro del Castillo, Andres (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
  • Hver dag, resten av livet: Hvordan forbedre diabetesreguleringen for unge med type 1-diabetes 

   Scott, Cathrine (Master thesis, 2011)
   Denne rapporten tar for seg prosessen med å utvikle et blodsukkerapparat for unge med type 1-diabetes. Prosessen har i grove trekk gått ut på å sette seg inn i temaet med unge og diabetes, definere problemområder ved bruken ...
  • Interaksjon og lek i sentrum 

   Berg, Hannah Nordstrøm (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   For å utvikle et produkt som oppfordrer til lek, interaksjon og opplevelse har jeg benyttet meg av informasjon fra dybdeintervjuer, teorier og observasjoner. Målet var å oppnå et produkt med forlenget levetid som gjennom ...
  • Nor-Gha: Jewelry inspired by Norwegian filigree and Ghanaian Sankofa symbol 

   Amevordzie, Elikem Akos (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Cultural symbols from Norway and Ghana used in this project as a tool for jewelry design. The use of these symbols creates long lasting product that can contribute to cultural sustainability. The symbol selected from Ghana ...
  • Norwegian rural jewelry traditions in the era of globalization 

   Skjerven, Astrid (Peer reviewed; Chapter, 2014)
   The globalization process has led to universalness and sameness, but at the same time an increased appreciation of difference.1 The display of specific identities has become necessary to be visible in the universalness. ...
  • Pilegrimsfristelser; kulturelle opplevelser knyttet til et suvenirobjekt 

   Flatin, Elisabeth Ekelund (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes ...
  • Plenty - investeringskunnskap: En masteroppgave om å designe et verktøy som kan få flere kvinner til å investere. 

   Thor, Jenny Helene Haugen; Jacobsen, Nina Olkowska; Gjerde, Karoline (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   I Norge er kapitalgapet mellom kvinner og menn på størrelsen med et helt statsbudsjett. Årsakene bygger på strukturelle ulikheter i samfunnet, som fører til at kvinner tjener minst, eier minst, ofte havner i situasjoner ...
  • Relating to the individual's level of consumption: An indicator of ecological footprint 

   Skjerven, Astrid; Øvrebekk, Nikolai (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Today’s talk of sustainability is difficult to understand for the general public, designers and decision makers in industry and the public sector. CO2 equivalence is one of the most important ways to measure climate change, ...
  • A seat inspired by a traditional symbol from Ghana 

   Clement, Frederick Ampah (Master thesis, 2011)
   This research project focused on developing a seat inspired by a traditional symbol from Ghana. A number of traditional symbols in Ghana were identified out of which three symbols were selected upon interest. The meanings ...
  • Slow design through positive emotional attachment 

   Lawman, Alexandra Sara Poppy (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   The purpose of this study and design research was the exploration of the Slow philosophy in the context of design. Slow Living is a concept developing awareness of life tempo, one that welcomes balance, awareness, depth, ...
  • Switch : katalog og belysningsobjekter 2BA produktdesign HIAK 

   Alam, Samam; Alickaj, Vanesa; Andersen, Gina Elisabet Heltorp; Annebäck, Jenny; Befring, Aud Julie; Berglund, Anders; Bjerkan, Randi; Blengsli, Stina Tofthagen; Brenne, Kim August; Bryhn, Ine; Christensen, Mads Gudem; Crawfurd, Nils-Martin; Dahle, Gry; Glosli, Elena; Haveland, Kristine; Hjelle, Nicolai Sørdahl; Iversen, Ole Jørgen; Jellestad, Asveig Marie; Jansen, Victor Abel Acuna; Johnson, Martin; Kiefitz, Lisa; Kristiansen, Mari Arvesen; Kristiansen, Morten; Lie, Kristian; Maana, Anniken; Mangschau, Jon Eirik; Moen, Lene Syrstad; Nesse, Elen Kristine; Næss, Sigbjørn Kristiansen; Osamanovik, Amra; Risan, Lars-Magnus; Rodal, Wenche; Simpson, Claire; Skarbøe, Jade Thalia Ridvan; Smith-Hald, Gard David Tverberg; Solerød, Ane Amblie; Stuler, Håkon; Styrmo, Ingrid Dorthea Horntvedt; Wennerberg, Even; Zardasar, Peshrow; Zeng, Yi (Design product, 2011-05)
   Katalog belysningsobjekter i produktdesign