• Dette er jo bare en husmorjobb 

   Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 17/03, Research report, 2003)
   De siste tiårene har vi sett en veritabel revolusjon i kvinners utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet i Norge. Hva som forstås som "det gode liv" for kvinner er ikke det samme nå som det tidligere var. Likevel er ...
  • Dette er jo bare en husmorjobb 

   Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 17/03, Report, 2003)
   De siste tiårene har vi sett en veritabel revolusjon i kvinners utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet i Norge. Hva som forstås som "det gode liv" for kvinner er ikke det samme nå som det tidligere var. Likevel er ...
  • Fastlegeordningen og pasienter med store legebehov 

   Dahle, Rannveig; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 3/03, Research report, 2003)
   Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i lege-pasientforholdet var to av intensjonene med fastlegereformen. Denne rapporten fokuserer på hvilke konsekvenser reformen har fått for personer som trenger å gå ofte til lege - ...
  • Fastlegeordningen og pasienter med store legebehov 

   Dahle, Rannveig; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 3/03, Research report, 2003)
   Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i lege-pasientforholdet var to av intensjonene med fastlegereformen. Denne rapporten fokuserer på hvilke konsekvenser reformen har fått for personer som trenger å gå ofte til lege - ...
  • The monster and the self: Taking on the monstrosity of sexual violations 

   Kruse, Anja Emilie; Skilbrei, May-Len (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The contemporary normative climate regarding sexual violence affects how perpetrators of such violence relate to their harmful acts. In this article, we analyze how men convicted of sex offences are affected by how ...
  • Non-reporting of sexual violence as action: acts, selves, futures in the making 

   Hansen, Maria; Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari (Nordic Journal of Criminology;, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-29)
   Individual, cultural and structural barriers exist in reporting rape to the police. Our study’s context is Norway, where reporting is more accepted than before and is even encouraged. Still, few who experience rape report ...
  • A nordic research agenda on rape and sexual violence 

   Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari; Heinskou, Marie Bruvik (Chapter; Peer reviewed, 2019)
  • Rape in the Nordic countries: Continuity and change 

   Heinskou, Marie Bruvik (Red); Stefansen, Kari (Red); Skilbrei, May-Len (Red) (Routledge Research in Gender and Society;, Book, 2020)
   While the Nordic countries are listed at the top in most international rankings of gender equality and citizens’ feelings of security, studies on the prevalence of sexual victimisation present a different picture, ...
  • Rettsoppfatning i Norge. Holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen 

   Frøyland, Lars Roar; Smith, Peter Scharff; Skilbrei, May-Len; Johnsen, Berit; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsson, Fredrik; Stefansen, Kari (NOVA-rapport;9: 2022, Report, 2022)
   Rapporten presenterer en kartlegging av holdninger til kriminalitet og straff i den norske befolkningen – deres rettsoppfatning. Befolkningens rettsoppfatning tillegges stor vekt både av politikere og profesjonelle aktører ...
  • Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering 

   Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick L.; Tveito, Siri B.; Folstad, Siri H.; Skilbrei, May-Len (NOVA-Rapport;2021:3, Report, 2021)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. Særlig vektlegger rapporten hva vi vet om de som utsettes for slike overgrep, de som utøver dette, hvordan det ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 13/02, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 13/02, Research report, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...