• Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg? 

   Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr.1/2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-03)
   Bakgrunn: Usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom, dårlig livskvalitet og tidlig død i Norge og resten av verden. Det er stigende interesse for hvordan atferdsøkonomiske virkemidler kan fremme sunnere ...
  • Bundet til mobilmasten? 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Bundet til mobilmasten? 

   randil; Schjøll, Alexander (Report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Consumer preferences for animal welfare 

   Schjøll, Alexander (Doctoral thesis, 2014)
   Doktorgradsavhandling i økonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Denne avhandlingen benytter eksperimentelle metoder for å teste norske forbrukeres preferanser for dyrevelferd. For det første undersøker ...
  • Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Sustainability;Volume 10, Issue 9, Journal article; Peer reviewed, 2018-08-28)
   Food production is associated with various environmental impacts and the production of meat is highlighted as a significant source of greenhouse gas emissions. A transition toward plant-based and low-meat diets has thus ...
  • Efficiency of In-Store Interventions to Impact Customers to Purchase Healthier Food and Beverage Products in Real-Life Grocery Stores: A Systematic Review and Meta-Analysis 

   Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Strømgren, Børge; Sandaker, Ingunn; Lekhal, Samira (Foods;Volume 10 / Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-22)
   Grocery stores are important settings to promote healthier food and beverage choices. The present paper aims at reviewing the effectiveness of different types of in-store interventions and how they impact sales of different ...
  • Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier 

   Tangen, Hanna Seglem; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;14-2023, Report, 2023)
   Nylig ble det flertall på Stortinget for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, samt forhøyet aldersgrense for kjøp av energidrikk. Forskning viser at markedsføring av mat og drikke med ...
  • Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to illustrate and discuss methodology issues in menu-labelling experiments in commercial full-service restaurants, and to investigate how the menu description and price affects customers’ ...
  • En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Rapport;16-2019, Research report, 2019)
   Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...
  • En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

   Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Working paper, 2019)
   I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
  • Endring i åpningstider i dagligvaremarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2016, Working paper, 2016)
   Prosjektnotat nr. 2-2016
  • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
   Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
  • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

   randil; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
   Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
  • Er asymmetrisk informasjon en drivkraft for konflikter i det norske boligmarkedet? 

   Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Schjøll, Alexander (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 4, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
   Det hevdes at det norske boligmarkedet er preget av et høyt konfliktnivå mellom kjøper og selger av brukte boliger. Et høyt konfliktnivå er uheldig fordi det kan tyde på at prissettingen er feil, og at ressurser går med ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Report, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Report, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Fagrapport 1-2010, Report, 2010)
   Denne rapporten undersøker hvordan forbrukerinteressene fungerer i hvite/brunevaremarkedet, og hvor gjennomsiktig markedet er. Hvor oversiktlig er markedet for forbrukerne? Hvor lett er det eksempel for forbrukerne å ...
  • Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet 

   randil; Schjøll, Alexander (Fagrapport 1-2010, Report, 2010)
   Denne rapporten undersøker hvordan forbrukerinteressene fungerer i hvite/brunevaremarkedet, og hvor gjennomsiktig markedet er. Hvor oversiktlig er markedet for forbrukerne? Hvor lett er det eksempel for forbrukerne å ...
  • Forbrukernes forståelse av lokal mat 

   Vramo, Lill Margrethe; Schjøll, Alexander; Amilien, Virginie (Fagrapport 1-2008, Report, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over forskning på lokal mat utført ved SIFO siden 2005 ved ”Consumers conceptions of local food”, et prosjekt støttet av den franske-norske stiftelsen. Målet er å oppfatte hva ulike aktører i ...
  • Forbrukernes forståelse av lokal mat 

   Vramo, Lill Margrethe; Schjøll, Alexander; Amilien, Virginie (Fagrapport 1-2008, Report, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over forskning på lokal mat utført ved SIFO siden 2005 ved ”Consumers conceptions of local food”, et prosjekt støttet av den franske-norske stiftelsen. Målet er å oppfatte hva ulike aktører i ...