• Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning 

   Arinaitwe, Dinavence; Sannerud, Arne Ronny (Scandinavian Journal of Vocations in Development;Årg 4, Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Learning and working are two significant social networks in preparing individuals for future life. An understanding of learning in the workplace can inform how we organize institutional learning in order to produce competent ...
  • Betydningen av arbeidserfaring for skoleprestasjon 

   Veel, Vegard (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er min undring over noen få elevers sterke motivasjon for å prestere på skolen. Jeg ønsket å identifisere faktorer som påvirket denne gode prestasjonen for å se om noe kunne være overførbare ...
  • Hvordan lage og bruke video i undervisning rettet mot nettstudenter ved fagskole? 

   Fugleberg, Trond Erik (MAYP;2021, Master thesis, 2021)
   For å oppnå høy kvalitet i videoproduksjoner er det naturlig å benytte seg av fagfolk som kameraoperatører, lydteknikere og pre- og postproduksjonspersonell. Men, når lærere produserer undervisningsvideoer gjøres dette ...
  • Learning through collaboration between vocational teacher training institutions and workplaces: Barriers and contradictions 

   Arinaitwe, Dinavence; Mifsud, Louise; Habib, Kato; Sannerud, Arne Ronny (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 12, No. 1, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-09)
   In vocational education and training, the acquisition of relevant skills by learners is vital for their employability. It has been argued that institution–workplace collaboration facilitates this acquisition of relevant ...
  • Learning transfer through industrial simulator training: Petroleum industry case 

   Komulainen, Tiina M.; Sannerud, Arne Ronny (Cogent Education;Volume 5 - 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-03)
   Efficient teamwork skills, high level of complex process knowledge and a vast set of operational abilities are essential for safe and economical operation in process industries. During the past decade, human factors have ...
  • Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled? 

   Marcano, Laura; Haugen, Finn; Sannerud, Arne Ronny; Komulainen, Tiina M. (Safety Science;Volume 115, June 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-03-02)
   The aim of simulator training is to improve the safety and integrity of operations. Effective simulator training involves relevant feedback and sound assessment of the operator’s performance. Operators need proper feedback ...
  • Utvikling av praksisfellesskap gjennom læring i et lederutviklingsprogram 

   Hamre, Mette (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
   Målet med masteroppgaven har vært å tilføre ny kunnskap om lederutvikling av mellomledere i en industribedrift. Studien har fokusert på betydningen opplæringen har hatt for ledernes opplevelse av identitet, mestring og ...