• «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig» 

   Lundberg, Camilla S.; Sørlie, Anniken; Egeland, Cathrine; Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2024:09, Report, 2024-04-15)
   På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for sosialfag ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført studien. Ett formål var å utvide kunnskapsgrunnlaget om ...
  • Trans reproduction: Continuity, cis-normativity, and trans inequality in law 

   Sørlie, Anniken (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In recent years, increasing numbers of jurisdictions are abolishing sterilization requirements for legal gender recognition and are introducing self-declared change of legal gender. The aboli- tion of this requirement ...