• The FLIPPED STEP study: A randomized controlled trial of flipped vs. traditional classroom teaching in a university-level statistics and epidemiology course 

   Holm, Lene Berge; Rognes, Andre; Dahl, Fredrik Andreas (International Journal of Educational Research Open;Volume 3, 2022, 100197, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-22)
   A flipped classroom, also known as flipped learning, is a teaching method in which students watch online lectures at home, followed by group work in the classroom. This study aimed to evaluate the efficacy of a flipped ...
  • Matematiske samtaler i en digital verden 

   Khaliq, Tasneem (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven omhandler to sentrale begreper som er den matematiske samtalen og ipad. Kommunikasjon er også et av kjerneelementene i matematikk som er nedfelt i læreplanen. Det å kommunisere i matematikk innebærer å ...
  • Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway 

   Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (Scandinavian Journal of Educational Research;, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-03)
   Due to the fixed school start in Norway in August of the calendar year of students’ sixth birthday, the age span in one class is up to twelve months. This can impact academic performance both in the early years and later. ...
  • Undervisningskunnskap i programmering 

   Voldmo, Ingrid (Master thesis, 2022)
   Programmering har blitt en del av læreplanen i grunnskolen, der matematikk har fått hovedansvaret. I denne oppgaven undersøkes det hvilke undervisningskunnskaper lærerne har tilegnet seg innen dette fagområdet. Problemstillingen ...