• Fellesskapende praksis. En ny modul i GROM-prosjektet 

   Restad, Frode; Lyng, Selma Therese; Nørbech, Stine; Gulliksen, Synne Solhaug (AFI Notat;2023:02, Report, )
   I denne modulbeskrivelsen utdyper vi hovedanbefalingen gitt i AFI-rapport 2023:12, "Gode relasjoner og godt miljø i skolen?", om å videreutvikle GROM-prosjektets faglige grunnlag med fokus på gruppedynamikk og fellesskapende ...
  • Temanotat 5: Samarbeid og involvering i tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 

   Borg, Elin; Wiggen, Kjersti Stabell; Restad, Frode (Report, 2023-12)
   OsloMet – Storbyuniversitetet har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling for skole og yrkesfag, samt oppfølgingsordningen. Dette temanotatet handler om ...
  • Tverrfaglig samarbeid i skolen. En oppfølgingsstudie av Et lag rundt eleven-prosjektet 

   Borg, Elin; Wittrock, Christian; Lyng, Selma Therese; Tøge, Anne Grete; Restad, Frode (AFI-rapport;2022:09, Report, 2022-12-13)
   I denne rapporten følger vi opp fire kommuner som deltok i utprøvingen og effekt-evalueringen av LOG-modellen i perioden 2017-2020. Hensikten med oppfølgingsstudien er å vurdere eventuelle virkninger av utprøvingen ut over ...