• Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy 

   Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Paul, Steven M.; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine (Nursing Open;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-08)
   Aim: Evaluate for differences in demographic and clinical characteristics and subjective and objective measures of cognitive function (CF) between younger older adults (YOA, 60–69 years) and older adults (OA, ≥70 years). ...
  • Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI) 

   Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Kjerland, Linn Elise; Rønning, Mette; Rodrigues-Aranda, Claudia; Rasmussen, Hege Lund; Løyland, Borghild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Antall krefttilfeller blant eldre øker sterkt, og i forbindelse med behandlingen kan kreftpasienter være utsatt for kognitive endringer. Mange av dem som overlever kreft, får nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon ...