• Makten i elektronisk vareprat: Betydningen av eWOM i kjøpsprosessen 

      Asheim, Robin; Nordsveen, Eirik (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven presenterer en kvalitativ studie av elektronisk vareprat (eWOM) sin påvirkning på kjøpsprosessen. Det er utført et casestudiedesign med åtte norske forbrukere, med et fokus på høy-involverende kjøp. ...