• Formativ vurdering : et eksempel fra en sykepleierutdanning 

      Nordang, Gøril (Uniped;33 (1), Journal article; Peer reviewed, 2010)
      I artikkelen gis det et eksempel på hvordan man kan anvende formativ vurdering i høyere utdanning. Hensikten med formativ vurdering er her å gi studenter tilbakemelding slik at det støtter den enkeltes læringsprosess. Dette ...