• Evaluering av Aktiv i Re 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 6/08, Notat, 2008)
   Re kommune ønsket å evaluere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tiltaket "Aktiv i Re" (AiRe). I dette notatet har vi på bakgrunn av feltobservasjoner og ...
  • Evaluering av Aktiv i Re 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 6/08, Notat, 2008)
   Re kommune ønsket å evaluere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tiltaket "Aktiv i Re" (AiRe). I dette notatet har vi på bakgrunn av feltobservasjoner og ...
  • Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 2/08, Notat, 2008)
   AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) ønsker å styrke kompetansesenterets telefonveiledningstjeneste. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tjenesten. I dette notatet har vi ...
  • Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 2/08, Notat, 2008)
   AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) ønsker å styrke kompetansesenterets telefonveiledningstjeneste. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tjenesten. I dette notatet har vi ...
  • Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

   Kristofersen, Lars B.; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 3/10, Notat, 2010)
   Hovedmålet i prosjektet Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker har vært å gjennomgå aktuelle tiltak som kan forebygge plassering av barn og unge utenfor hjemmet, og vurdere hvordan Familiesenteret og Ungdomskontakten ...
  • Implementering med problemer 

   Falck, Sturla; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 9/10, Notat, 2010)
   Det er sjelden et prosjekt prøver å lære noe av hvorfor det ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Her startet både forskere og oppdragsgivere i Helse- og velferdsetaten i Oslo ut med entusiasme, men ble tvunget til å se ...
  • Implementering med problemer 

   Falck, Sturla; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 9/10, Notat, 2010)
   Det er sjelden et prosjekt prøver å lære noe av hvorfor det ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Her startet både forskere og oppdragsgivere i Helse- og velferdsetaten i Oslo ut med entusiasme, men ble tvunget til å se ...
  • Suppe, såpe og frelse som en del av det miljøterapeutiske arbeidet 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 5/10, Notat, 2010)
   Denne rapporten er en gjennomgang av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til de ansatte, kvalitative intervjuer og feltarbeid. Først presenteres organisasjonen, så tar vi ...
  • Suppe, såpe og frelse som en del av det miljøterapeutiske arbeidet 

   Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 5/10, Notat, 2010)
   Denne rapporten er en gjennomgang av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til de ansatte, kvalitative intervjuer og feltarbeid. Først presenteres organisasjonen, så tar vi ...