• Evaluering av «Utsiden inn» Et innovasjonsprosjekt med bruk av tjenestedesign i form av «den triple diamant» ved fem NAV-kontor 

   Svare, Helge; Lindseth Bygdås, Arne (AFI-rapport;2021:05, Report, 2021-09-17)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2020 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere innovasjonsprosjektet «Utsiden inn» som startet opp i januar 2020 og omfattet fem NAV-kontor. Evalueringen har foregått ...
  • Ung medvirkning i norske kommuner: En kunnskapsoppsummering 

   Lindseth Bygdås, Arne; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2022:07, Report, 2022-11-15)
   Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på en kartlegging av det generelle kunnskapsgrunnlaget på ung medvirkning i norsk, svensk og dansk forskningslitteratur. Vi har sett spesifikt på hvilke praksiser for medvirkning med ...
  • Unges mulighet til å medvirke: En samskapt studie av ungdoms deltagelse og engasjement i norske kommuner 

   Landsverk Hagen, Aina; Lindseth Bygdås, Arne; Berge Lorenzen, Sara; Solbu Trætteberg, Håkon; Thau, Mads; Løvgren, Mette; Ottarsen Nøstvik, Hedda; Arvola Kvammen, Isak; Lundestad Haugen, Mia; Heijnis, Tjibbe; Slåttrem, Adrian; Kallevåg, Karina; Lodden, Tuva; Cambell Sandvand, Sara; Screeche-Powell, Keira; Røgeberg, Emil Mathieu; Simpson, Safia; Østberg, Karsten (AFI-rapport;2023:03, Report, 2023-03-15)
   Denne rapporten presenterer resultater fra studien U+MxV (Ung medvirkning) i totalt åtte norske kommuner. Forskningsprosjektet har hatt tett involvering av unge medforskere fra seks av kommunene i både datainnsamling og ...