• Legitimering av programmering i skolen 

   Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   I Norge har digitaliseringen av skolen har vært på dagsorden i lang tid. Skolen er innrettet etter fem grunnleggende ferdigheter, hvor digitale ferdigheter sidestilles med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. ...
  • Skolelederes verdsetting av læreres fagkompetanse i Kunst og håndverk 

   Lie, Catrine (Master thesis, 2013)
   I denne masteroppgaven rettes fokus mot lærerkompetanse i kunst og håndverksfaget i grunnskolen. For å komme nærmere en forståelse for hvorfor statistikken viser så stor mangel på lærere med fagkompetanse i Kunst og ...
  • Viljen til bærekraft - en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomhet 

   Lepperød, Janne (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven har til hensikt å komme nærmere forståelsen av hva som fremmer elevenes vilje for å ta vare på miljøet. Oppgavens casestudie tar utgangspunkt i et omfattende, tverrfaglig og praktisk kunst- og ...