• Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

   Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (UNIPED;34 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...
  • Mandatory coursework assignments can be, and should be, eliminated! 

   Haugan, John; Lysebo, Marius; Lauvås, Per (European Journal of Engineering Education;Volume 42, 2017 - Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Formative assessment can serve as a catalyst for increased student effort and student learning. Yet, many engineering degree programs are dominated by summative assessment and make limited use of formative assessment. The ...
  • Strategier i forskningsveiledning? En analyse av veilederes tilbakemelding på tekst 

   Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per (Uniped;36(4), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen vil belyse spørsmålet om forskningsveiledere i høyere utdanning har noen strategier for sin veiledningsvirksomhet og hva som eventuelt kjennetegner slike strategier. Utgangspunktet ligger i analyse ...