• Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Bærekraftig koronaliv 

   Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
   Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
  • Care and Production of Clothing in Norwegian Homes: Environmental Implications of Mending and Making Practices 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Sustainability;Volume 10, Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2018-08)
   Mending, re-design, and altering are alternatives for prolonging the use period of clothing. It is a common assumption that nobody mends clothing anymore in Western societies. This paper studies Norwegian consumers’ clothing ...
  • Clothing Lifespans: What Should Be Measuredand How 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Wiedemann, Stephen G. (Sustainability;Volume 12, Issue 15, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-02)
   Increasing the use of each product, most often called longer lifespans, is an effective environmental strategy. This article discusses how garment lifespans can be described in order to be measured and compared. It answers ...
  • Clothing Reuse: The Potential in Informal Exchange 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Reuse organized by non-profit and commercial actors is a strategy that recently received a lot of attention. This article discusses the question: what do we know about the amount of clothes that circulate outside the ...
  • Consumer behavior in the circular economy: Developing a product-centric framework 

   Shevchenko, Tetiana; Saidani, Michael; Ranjbari, Meisam; Kronenberg, Jakub; Danko, Yuriy; Laitala, Kirsi (Journal of Cleaner Production;Volume 384, 15 January 2023, 135568, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-15)
   The operationalization of circular economy (CE) strategies requires consumer involvement in the acquisition, use, and disposal of products and services. However, encouraging sustainable consumption patterns and CE-oriented ...
  • Does Use Matter? Comparison of Environmental Impacts of Clothing Based on Fiber Type 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Sustainability;Volume 10, Issue 7, Journal article; Peer reviewed, 2018-07)
   Several tools have been developed to compare the environmental impact of textiles. The most widely used are Higg Materials Sustainability Index (MSI) and MADE-BY Fiber Benchmark. They use data from production to evaluate ...
  • Dress and the city: a comparative study of clothing and textiles environmental policy in five European cities 

   Maldini, Irene; Samira, Iran; Laitala, Kirsi; Vittersø, Gunnar; Jestratijevic, Iva; Mirena, Amaral; Vladimirova, Katia (Conference object, 2021)
   European clothing consumption has increased dramatically in recent decades, leading to a current average of 26 kg of textiles annually purchased per capita (EEA, 2019). While garments (and most of clothing’s environmental ...
  • Dressing a Demanding Body to Fit In: Clean and Decent with Ostomy or Chronic Skin Disease 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Social Inclusion;2019, Volume 7, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-31)
   This article discusses what kind of strategies people with a stoma or various chronic skin conditions, such as psoriasis or atopic dermatitis, use to find clothes that fit and enable them to fit in. Based on qualitative ...
  • Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment 

   Wiedemann, Stephen G.; Biggs, Leo; Nebel, Barbara; Bauch, Katarina; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Swan, Paul G.; Watson, Kalinda (The International Journal of Life Cycle Assessment;Volume 25, issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-25)
   Purpose The textiles industry is a substantial contributor to environmental impacts through the production, processing, use, and end-of-life of garments. Wool is a high value, natural, and renewable fibre that is used to ...
  • Er varen lik vareprøven? 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 3-2007, Report, 2007)
   I dette oppdraget blir ferdige varer sammenliknet mot 12 vareprøver. Passform og kvalitet er sammenliknet for alle modeller. For en modell er også lukten vurdert. Det er ikke funnet vesentlige avvik mellom ferdige varer ...
  • Forbruk og det grønne skiftet 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjussen, Hanne (Notat;, Research report, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementets som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforsknings ...
  • Forbruk og det grønne skiftet 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Holst, Harald Throne; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjusen, Hanne (Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018 1/4, Notat, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforskningsinstituttet ...
  • Global laundering practices – Alternatives to machine washing 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article discusses laundering practices around the world including alternative methods such as washing by hand, airing, steaming, and dry-cleaning. These methods, which have received little attention in research, are ...
  • The Impact of Modes of Acquisition on Clothing Lifetimes 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Løvbak Berg, Lisbeth (Chapter; Peer reviewed, 2024)
   Reducing the environmental impact of clothing is dependent on a reduction of the produced volume. This chapter discusses how mode and volumes of acquisition impact the lifetimes of clothing. Based on our scoping review and ...
  • Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (Journal of Cleaner Production;Volume 282, 1 February 2021, 125349, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-01)
   Increasing product lifespans is one of the most effective environmental strategies and therefore repair is a part of the circular economy approach that aims to keep products and materials longer in use. This article explores ...
  • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

   Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Rapport;12-2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
  • Kartlegging av ekstrautgifter 

   Roos, Gun; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Report, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...
  • Klesforbruk i Norge 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 2-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten gir en samlet gjennomgang av sentrale temaer omkring klesforbruket i Norge. Denne rapporten gir en samlet gjennomgang av sentrale temaer omkring klesforbruket i Norge. Rapporten er skrevet for å danne ...
  • Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Rapport;2-2020, Research report, 2020)
   Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...