• Er kvinneandel viktig for kvinners medvirkning og innflytelse i styrer? 

   Elstad, Beate; Ladegård, Gro (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;6 (7), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I denne artikkelen studerer vi kvinners deltakelse og innflytelse i norske styrer. Vi undersøker hvorvidt det enkelte kvinnelige styremedlems deltakelse og innflytelse har sammenheng med kvinneandelen ...
  • Ledelse, styring og verdier 

   Ladegård, Gro; Vabo, Signy Irene (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;7 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Ledere som i praksis står overfor valget mellom styring og ledelse som virkemidler for koordinering i konkrete saker, vil i prinsippet først og fremst vurdere det økonomisk rasjonelle i dette valget. Men i praksis reises ...
  • Women on corporate boards: Key influencers or tokens? 

   Ladegård, Gro; Elstad, Beate (Journal of Management and Governance;Online first, Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper investigates how the increasing ratio of women directors on corporate boards is associated with decision-making dynamics, specifically the perceived participation and influence of the women on the board. We test ...