• The Black Thread Project: building student communities 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Teamwork involves different types of interactions and is necessary in education as well as a number of professions. The Black Thread is a co-design embroidery research project in design education for ...
  • Co-designed Embroidery Student Projects in Art and Design Education 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (Nordic Journal of Art and Research (A & R);Volume 11, Nr 1, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article studies three phases in a project with embroidery and pieces of textile involving students in a specialized teacher training programme in design, arts, and crafts at OsloMet – Oslo Metropolitan University ...
  • Coming together - extended artistic dialog 

   Kvellestad, Randi Veiteberg; Dahlsveen, Mimesis Heidi; Bryhn, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article is based on three performance papers, which started as a cocreated performance project based on a Greek myth in the autumn of 2021 and continued in 2022. A transdisciplinary artistic collective consisting of ...
  • Design processes and co-activity in design education 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   In an artistic design process, interaction occurs between the material, the techniques and the artist. In design education, interaction occurs between students and the lecturer, between students and other students, and ...
  • Det tekstilfaglege i endring 1994-2017 - ved Institutt for estetiske fag, HiO/HiOA 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol.14 Nr.1, 2021, Art.6, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-19)
   Artikkelen presenterer endringar i tekstilopplæringa ved Faglærarutdanning i design, kunst og handverk ved Høgskolen i Oslo (HiO), seinare Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og som i dag er kalla Institutt for estetiske ...
  • Eksamen i Kunst og håndverk? Holdninger, muligheter og utfordringer 

   Zvanut, Mina Birgitte (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   Denne masteravhandlingen fokuserer på en lokal gitt muntlig eksamen i Kunst og håndverk. Det ble gjennomført utprøvning våren 2018, og det vil være en utprøvning våren 2019. Eksamen er et tiltak som ble foreslått av Meld. ...
  • Embodied eco-embroidery - creative craftsmanship in sustainable STEAM-education 

   Robberstad, Janne Iren; Kvellestad, Randi Veiteberg (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The UN Sustainable Development Goal 4 (SDG4) addresses equal access to quality education, focusing on literacy, numeracy and the science-field STEM subjects (Science, Technology, Engineering, Mathematics), - seemingly ...
  • Embodied eco-embroidery Creative craftsmanship in sustainable STEAM-education 

   Robberstad, Janne Iren; Kvellestad, Randi Veiteberg (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The UN Sustainable Development Goal 4 (SDG4) addresses equal access to quality education, focusing on literacy, numeracy and the field of science throughSTEMsubjects (Science, Technology, Engineering, Mathematics) –seemingly ...
  • Flid, nytte og kvalitet - danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskole frå 1875 til 1960 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (FORMakademisk;6(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article focuses on the educational institution Department of Art, Design and Drama at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences’ first phase from 1875 to about 1960. Written sources about the history ...
  • Fra konvensjon til narrativer 

   Graasvoll, Liv (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Masteravhandlingen belyser billedvev som billeduttrykk med et blikk tilbake i historien og relevans i dag, men mest av alt omhandler avhandlingen billedveverske Else Marie Jakobsen. Helt tilbake til vikingtiden finner ...
  • GRAFISKE TEKNIKKER : en hermeneutikk for faglig konsolidering 

   Hårstad, Espen (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven tematiserer et enkeltstående kompetansemål i læreplanen (Kunnskapsløftet, 2006) som er lagt under emnet Visuell kommunikasjon. Målsettingen at grunnskoleelever skal kunne bruke ‘ulike grafiske teknikker ...
  • Karakterfri underveisvurdering: Vurderingspraksis med vekt på elevenes læring og faglige utvikling 

   Solås, Rosemarie Ventura (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Denne masteravhandlingen analyserer fem kunst og håndverkslæreres forståelser og erfaringer med å praktisere såkalt karakterfri underveisvurdering i kunst og håndverk på ungdomsskolen. Med karakterfri vurderingspraksis ...
  • Perspektivtegning i praksis: En kvalitativ undersøkelse av undervisningsmetoder 

   Vittersø, Jorid (MEST;2018, Master thesis, 2018)
   Denne masteravhandlingen har undervisning av perspektivtegning som overordnet tema. Undersøkelsen omhandler undervisningspraksis innen perspektivtegning på mellomtrinnet i den norske grunnskolen og ser dette i sammenheng ...
  • Samspill mellom plantefarging og maskinstrikk: Utvikling av kunnskap i to tekstilehåndverksteknikker 

   Bredesen, Kristin, E. (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   Denne masteravhandlingen omhandler temaet plantefarging og maskinstrikking. Den er basert på å utvikle kunnskap og innarbeide ny kunnskap gjennom praktisk skapende arbeid. Det å skape og arbeide med hendene har alltid vært ...
  • Statens lærer(høg)skole i forming, Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (FORMakademisk;8(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen set fokus på utdanningsinstitusjonen Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Noreg frå ca. 1950 til 1990. Skulen bar namnet Statens lærerskole i forming Oslo (SLFO) frå 1966 til 1975, ...
  • The three-headed lecturer. Perspectives on the lecturer’s role in co-activity in design, art, and craft education 

   Kvellestad, Randi Veiteberg; Vatn, Gunhild (Techne Serien;Vol 29 Nr 2 (2022): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet, II, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-07)
   This article discusses education in clay and embroidery and reflects on exercises used for these activities in the Teacher Training Programme in Design, Art, and Crafts at Oslo Metropolitan University, Norway. In the study, ...
  • Unge jenters "hverdagsestetikk" : en undersøkelse av forholdet mellom fokus på klær i Design og tekstil-undervisningen og klær i unge jenters hverdag 

   Myrvold, Veronica (Master thesis, 2012)
   Tematikken klær og visuell selvpresentasjon hos unge jenter på studieretningen Design og tekstil blir undersøkt ved å se på tre perspektiver: 1) Unge jenters egne uttalelser om hvordan de oppfatter klær og visuell ...
  • Working Together: Cooperation or Collaboration? 

   Kvellestad, Randi Veiteberg; Stana, Ingeborg; Vatn, Gunhild (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol 14 Nr. 4 (2021): Norwegian papers from the the Academy for Design Innovation Management Conference – ADIM 2019. Special Issue, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-29)
   Teamwork involves different types of interactions—specifically cooperation and collaboration—that are necessary in education and many other professions. The differences between cooperation and collaboration underline the ...