• A methodological approach to the materiality of clothing: Wardrobe studies 

   Klepp, Ingun Grimstad; Mari, Bjerck (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The material is not just ‘a carrier’ of different types of symbols, but an active element in the practices. Bringing this to the fore requires new research methods. This article discusses a methodological approach, we call ...
  • Acoustic Performance of Sound Absorbing Materials Produced from Wool of Local Mountain Sheep 

   Kobiela-Mendrek, Katarzyna; Bączek, Marcin; Broda, Jan; Rom, Monika; Espelien, Ingvild; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Abstract: Wool of mountain sheep, treated nowadays as a waste or troublesome byproduct of sheep husbandry, was used for the production of sound-absorbing materials. Felts of two different thicknesses were produced from ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Bærekraftig koronaliv 

   Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
   Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
  • Care and Production of Clothing in Norwegian Homes: Environmental Implications of Mending and Making Practices 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Sustainability;Volume 10, Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2018-08)
   Mending, re-design, and altering are alternatives for prolonging the use period of clothing. It is a common assumption that nobody mends clothing anymore in Western societies. This paper studies Norwegian consumers’ clothing ...
  • Clothes, the body and well-being 

   Klepp, Ingun Grimstad (Prosjektnotat 1-2008, Notat, 2008)
   I intervjuer om klær og klesvask har kvinner ofte forklart sine valg med utgangspunkt i det som føles riktig og dermed gir en følelse av velvære. Artikkelen stiller spørsmålet: Hvorfor er velvære så viktig i beskrivelser ...
  • Clothes, the body and well-being 

   Klepp, Ingun Grimstad (Prosjektnotat 1-2008, Notat, 2008)
   I intervjuer om klær og klesvask har kvinner ofte forklart sine valg med utgangspunkt i det som føles riktig og dermed gir en følelse av velvære. Artikkelen stiller spørsmålet: Hvorfor er velvære så viktig i beskrivelser ...
  • Clothing Lifespans: What Should Be Measuredand How 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Wiedemann, Stephen G. (Sustainability;Volume 12, Issue 15, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-02)
   Increasing the use of each product, most often called longer lifespans, is an effective environmental strategy. This article discusses how garment lifespans can be described in order to be measured and compared. It answers ...
  • Clothing Reuse: The Potential in Informal Exchange 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Reuse organized by non-profit and commercial actors is a strategy that recently received a lot of attention. This article discusses the question: what do we know about the amount of clothes that circulate outside the ...
  • Does Use Matter? Comparison of Environmental Impacts of Clothing Based on Fiber Type 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Sustainability;Volume 10, Issue 7, Journal article; Peer reviewed, 2018-07)
   Several tools have been developed to compare the environmental impact of textiles. The most widely used are Higg Materials Sustainability Index (MSI) and MADE-BY Fiber Benchmark. They use data from production to evaluate ...
  • Dressing a Demanding Body to Fit In: Clean and Decent with Ostomy or Chronic Skin Disease 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Social Inclusion;2019, Volume 7, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-31)
   This article discusses what kind of strategies people with a stoma or various chronic skin conditions, such as psoriasis or atopic dermatitis, use to find clothes that fit and enable them to fit in. Based on qualitative ...
  • Environmental and Ethical Perceptions Related to Clothing Labels Among Norwegian Consumers 

   Laitala, Kirsi Maria; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Norwegian consumers know little about eco-labeled garments as almost none are available on the market. Therefore, consumers who want to make environmentally sound choiceshave to act based on other information. This article ...
  • Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment 

   Wiedemann, Stephen G.; Biggs, Leo; Nebel, Barbara; Bauch, Katarina; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Swan, Paul G.; Watson, Kalinda (The International Journal of Life Cycle Assessment;Volume 25, issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-25)
   Purpose The textiles industry is a substantial contributor to environmental impacts through the production, processing, use, and end-of-life of garments. Wool is a high value, natural, and renewable fibre that is used to ...
  • Er varen lik vareprøven? 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 3-2007, Report, 2007)
   I dette oppdraget blir ferdige varer sammenliknet mot 12 vareprøver. Passform og kvalitet er sammenliknet for alle modeller. For en modell er også lukten vurdert. Det er ikke funnet vesentlige avvik mellom ferdige varer ...
  • Forbruk og det grønne skiftet 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjussen, Hanne (Notat;, Research report, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementets som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforsknings ...
  • Forbruk og det grønne skiftet 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Holst, Harald Throne; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjusen, Hanne (Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018 1/4, Notat, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforskningsinstituttet ...
  • Fra eggvendte laken til festlig lapp på baken 

   Klepp, Ingun Grimstad (Arbeidsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten tar for seg endringer i omtalen av ulike teknikker for å økonomisere med tekstiler gjennom det 20.-århundre. Materialet til undersøkelsen består av 80 håndarbeidsbøker, samt noen tidsskrifter og dameblader. ...
  • Fra eggvendte laken til festlig lapp på baken 

   Klepp, Ingun Grimstad (Arbeidsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten tar for seg endringer i omtalen av ulike teknikker for å økonomisere med tekstiler gjennom det 20.-århundre. Materialet til undersøkelsen består av 80 håndarbeidsbøker, samt noen tidsskrifter og dameblader. ...
  • Fra rent til nyvasket 

   Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 2-2003, Report, 2003)
   Rapporten undersøker hvorfor vi vasker. Hva ønsker vi å oppnå ved å legge tøyet i vaskemaskinen? Det mest nærliggende svaret er at vi ønsker å få tøyet rent. Og sikkert er dette en del av svaret. Men det forklarer verken ...
  • Fra rent til nyvasket 

   Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 2-2003, Report, 2003)
   Rapporten undersøker hvorfor vi vasker. Hva ønsker vi å oppnå ved å legge tøyet i vaskemaskinen? Det mest nærliggende svaret er at vi ønsker å få tøyet rent. Og sikkert er dette en del av svaret. Men det forklarer verken ...