• Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst 

   Karlsson, Eivind (Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale;, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Hva er mediedannelse? Denne artikkelen skal handle om en medietekst, og det er Bård og Vegard Ylvisåkers musikkvideo «The Fox» fra 2013 (Ylvis 2013a). Denne ble lagt ut på Youtube og fikk i løpet av de to første årene ...
  • "-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt 

   Karlsson, Eivind (Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur;, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   At folketradisjonen er råstoff for Ibsens Peer Gynt-tekst er velkjent. Karlsson påviser elementer fra barns egen tradisjonskultur i Peer Gynt. Når dramaet leses som transformasjoner av denne kulturen, med sine leker, ...
  • Literature for Children with Special Needs - A Complex Landscape 

   Karlsson, Eivind (Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach;, Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Riddles as Language Experiences 

   Czyżak, Iwona; Karlsson, Eivind (Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures;10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Riddles are texts with certain features in common, but with an extraordinary diversity regarding linguistic characteristics. The riddles in the article hail from literature, oral tradition and an educational context. They ...
  • Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess 

   Haug, Kristin Holte; Karlsson, Eivind (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;, Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I denne artikkelen vil vi presenterer to ulike læringsaktiviteter i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO), hvorav én inngår i et pågående FoU-arbeid. De to aktivitetene er et arbeidskrav i ...