• Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen 

   Dybvik, Hilde; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Jæger, Henriette (Nordisk Barnehageforskning;Vol. 19, No. 3, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-19)
   Studien retter seg mot høytlesningspraksiser i barnehagen, og belyser samspillet rundt bøker som finner sted mellom barnehageansatte og barn, avgrenset til småbarn (0–3 år). Til grunn for diskusjonene er et videomateriale ...
  • Å lese medietekster på iPaden. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. 

   Jæger, Henriette (Peer reviewed; Journal article; Journal article, 2016-06-21)
   Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan ...