• Digitalisering i norsk finansbransje 

      Strønen, Fred H.; Holtar Rønning, Vilde; Breunig, Karl Joachim (Magma;Nr: 4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Digitalisering og dereguleringer har ført til et stort innovasjonspress i finanssektoren. Nye aktører har kommet til, og eksisterende selskaper prøver å finne nye kilder til konkurransefortrinn. Vi har tatt for oss markedet ...