• Authority, Responsibility and Justice in Environmental Politics 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:112, Notat, 2007)
   Last ned gratis Many of today's most pressing environmental problems share one important characteristic: they are cross-boundary, i.e. they disregard political and geographical borders. Obviously, this is challenging for ...
  • Cities as public agents: A typology of co-creational leadership for urban climate transformation 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Agger, Annika; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders; Valencia, Sandra (Earth System Governance;Volume 13, August 2022, 100146, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article develops a typology of co-creational leadership for urban climate transformation. The typology is constructed from a combination of governance theory and empirical observations of co-creational leadership in ...
  • Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2013:30, Report, 2013)
   Gro Sandkjær Hanssen and Hege Hofstad (eds.) This report describes compact city policies in four different countries; England, Denmark, the Netherlands and Norway, as well as the institutional and organizational conditions ...
  • Designing and leading collaborative urban climate governance: Comparative experiences of co-creation from Copenhagen and Oslo 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob (Journal article; Peer reviewed, 2022-03-28)
   This article has a twofold aim. First, inspired by collaborative governance theory, the article develops an analytical framework built around three ideal co-creation strategies utilized by city governments for building ...
  • Drivkrefter i Lokal Agenda 21-prosessen 

   Hofstad, Hege (NIBR-notat 2002:101, Notat, 2002)
   Notatet, som er skrevet som en hovedfagsoppgave i statsvitenskap, forsøker å identifisere drivkrefter i Lokal Agenda 21-arbeidet gjennom case-studier av to kommuners innsats på dette området.
  • Environmental Governance and Policy Implementation 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:115, Notat, 2007)
   Last ned gratis Throughout the Nordic countries both the debate about, and the practice of, institutional arrangements and processes can be characterised by decentralisation, deregulation, privatisation and market. ...
  • Erfaringer etter gjennomførte hovedaktiviteter i Kristiansand 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Sagen, Stine B.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2021:3, Working paper, 2021-12)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søkerå utvikle sosial bærekraft som enkjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutviklinggjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, By-og ...
  • Exploring city climate leadership in theory and practice: responding to the polycentric challenge 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (Journal of Environmental Policy and Planning;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-05)
   This article has a twofold aim inspired by observed gaps in urban climate governance theory and practice. First, it explores city leadership strategies of securing a closer correspondence between climate policy goals and ...
  • Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland; Rønningen, Grete Eide; Lorentzen, Cathrine (NIBR-rapport 2014:3, Report, 2014)
   Folkehelse og forebygging er brede samfunnsoppgaver som Folkehelseloven har lagt til kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet presenterer og analyserer spørsmål om hvem som er målgrupper for dette arbeidet, hva som er ...
  • Fortetting og folkehelse 

   Millstein, Marianne; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2017:2, Report, 2017)
   Denne rapporten drøfter hva som er hovedformålet med fortetting; hvilke miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser fortetting kan gi i et folkehelseperspektiv; hvordan folkehelseperspektivet kan gjøres relevant i ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2014:18, Working paper, 2014)
   Dette er andre delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser studentenes forventninger til kurset og hvordan de vurderer kurset i etterkant. På bakgrunn av ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) – KS'etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2013:18, Report, 2013)
   Dette er første delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser hvordan KS/SEVS og undervisningsinstitusjonene har løst oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet/ ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Fredrikstad 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Zeiner, Hilde Hatleskog; Følling, Kjersti Eline; Olsen, Bent Olav (NIBR-kortnotat;2023:4, Working paper, 2023)
   SOSLOKAL: SOSIAL BÆREKRAFT SOM DRIVKRAFT I LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGEN Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Stavanger 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Dahl, Christel; Sagen, Stine Busborg; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2022:1, Working paper, 2022-09)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, ...
  • Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2016:6, Report, 2016)
   KS har bedt By- og regionforskningsinstituttet drøfte og vurderte ulike sider ved hvordan større regioner kan virke inn på den regionale samfunnsutviklerrollen. Rapporten bygger på relevante, foreliggende studier og egne ...
  • Innsigelser etter plan- og bygningsloven 

   Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:10, Report, 2013)
   Oppdragsgiver for denne rapporten har vært Miljøverndepartementet. Oppdraget er del av en større satsing fra departementet på en gjennomgang av innsigelsesinstituttet i en tid med et spesielt bredt og politisk fokus på ...
  • Internationalisation of the Environment: the Local Perspective 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:114, Notat, 2007)
   Last ned gratis "Think globally, act locally" is a slogan from the Brundtland-report twenty years ago. Since then several Nordic as well as other European cities and local communities have responded to this call for local ...
  • Kommunal planlegging som redskap for å redusere sosiale helseforskjeller – Oppsummering av erfaringer fra tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører 

   Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2019:6, Research report, 2019-04-10)
   Rapporten utforsker et av de mest utfordrende områdene innenfor folkehelse- og planleggingsfeltet, å redusere sosiale helseforskjeller gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Kommunehelseprofiler 

   Helgesen, Marit; Hofstad, Hege; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2008:28, Report, 2008)
   Nettstedet og statistikkverktøyet Kommunehelseprofiler er tilrettelagt av Helsedirektoratet til bruk på kommunalt nivå. Evalueringen undersøker i hvilken grad kommunene kjenner nettstedet, i hvilken grad og til hvilke ...
  • Leading co-creation for the green shift 

   Hofstad, Hege; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob; Vedeld, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   European cities are formulating ambitious climate mitigation goals and calling for the mobilization of societal resources through the co-creation of innovative solutions to help them achieve their goals. To improve the ...