• Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; Kasahara, Yuri; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2016:5, Report, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet 

   Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 1, nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   I de senere årene har norske statlige myndigheter oppfordret kommunene til å ta i bruk «avtalt selvbosetting», en ordning som innebærer at flyktninger finner bolig på egen hånd i det private leiemarkedet i overenstemmelse ...
  • Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet 

   Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 1, nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   I de senere årene har norske statlige myndigheter oppfordret kommunene til å ta i bruk «avtalt selvbosetting», en ordning som innebærer at flyktninger finner bolig på egen hånd i det private leiemarkedet i overenstemmelse ...
  • Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting 

   Søholt, Susanne; Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2017:1, Report, 2017)
   Rapporten handler om kommuner og flyktningers forventninger til og erfaringer med avtalt selvbosetting. Sentralt er hva slags implikasjoner dette kan ha for flyktningene, for samfunnet og for bosettingssystemet og hva som ...
  • Festivaler i spenningsfeltet mellom politikk og faglig skjønn 

   Henningsen, Erik; Takle, Marianne (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   I dette kapitlet vil vi forsøke å tegne et bilde av hvordan forvaltningen av Kulturrådets tilskudd til festivaler foregår i dette spenningsfeltet mellom faglig skjønn og politikk. Våre analyser omfatter først og fremst ...
  • Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   Temaet for denne rapporten er Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Vi undersøker om tilskuddet fungerer etter hensikten. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken ...
  • Festivals and the political dynamics of cultural policy 

   Henningsen, Erik; Takle, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In this article, we account for the history of changes in festival policies at the state level of government in Norway from the 1990s to the present. The question we seek to illuminate is: What can these changes in festival ...
  • The Joys of Wiki Work: Craftsmanship, Flow and Self-externalization in a Digital Environment 

   Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (Current Topics in Library and Information Practice; Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age, Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Public discussions on digital technology and the Internet tend generally to be framed in epochalist terms and to be rife with utopian and dystopian projections of our imminent digital futures (Du Gay 2003; Henningsen and ...
  • Kulturpolitikk og festivaler 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Research report, 2023)
   Denne rapporten drøfter om Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler fungerer etter hensikten som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken grad og hvordan fører tilskuddet ...
  • Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age 

   Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Current Topics in Library and Information Practice;Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age, Book; Peer reviewed, 2020)
   The research that will be presented in this book documents a seeming paradox: in spite of massive digitalization of our everyday lives, libraries, archives, and museums are heavily used as physical spaces and meeting ...
  • Mangfoldsåret 

   Henningsen, Erik; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2010:18, Report, 2010)
   FoU -prosjektets formål var å analysere virkningene av markeringsåret for kulturelt mangfold som ble gjennomført i 2008 innenfor kulturfeltet. Prosjektet fokuserte på organiseringen av Mangfoldsåret på nasjonalt og regionalt ...
  • The Mystification of Digital Technology in Norwegian Policies on Archives, Libraries and Museums: Digitalization as Policy Imperative 

   Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research;, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   In this article, we investigate how digitalization has attained the role of policy imperative in the culture sector, and how the imperative is influencing contemporary policy discourses on archives, libraries and museums ...
  • Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje 

   Henningsen, Erik; Gotaas, Nora; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2008:02, Report, 2008)
   Rapporten beskriver og analyserer arbeidsmetoder, samarbeidsformer og dokumentasjonspraksis i oppsøkende arbeid med ungdom. Gjennom eksempelstudier av oppsøkende tjenester i kommunene Bergen, Tromsø, Modum og bydel Søndre ...
  • Norwegian Party Assistance in Tanzania 

   Henningsen, Erik; Braathen, Einar (NIBR-rapport 2009:16, Report, 2009)
   The report presents an analysis based on a field study of the projects of Høyre and the Centre Party, respectively, and their partners in Tanzania. It also makes recommendations with regards to future project activities. ...
  • Organisere for organiseringens skyld. Kultursamverkansmodellen og organisasjonsreformenes rolle i nordisk kulturpolitikk. 

   Henningsen, Erik; Blomgren, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen diskuterer vi rollen organisasjonsreformer har i den nordiske kulturpolitikken på bakgrunn av en case studie av Kultursamverkansmodellen, som ble implementert i Sverige i 2011. Gjennom flere tiår har ...