• Advocating causal analyses of media and social change by way of social mechanisms 

   Helle-Valle, Jo (Journal of African Media Studies;Volume 11, Number 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Studies of (new) media and social change should strive to introduce causality into the analysis. Studies relying on quantitative data tend to provide either too simplistic explanations or just point to correlations while ...
  • Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life 

   Borch, Anita; Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 5-2007, Report, 2007)
   Oppsummeringsrapport for det NFR-finansierte prosjektet DigiAdvent. DigiAdvent Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk Consuming digital adventure oriented media in everyday life, contents ...
  • Familiens trojanske hester? En kvalitativ undersøkelse av bruk av digitale medier i norske hjem 

   Helle-Valle, Jo (Oppdragsrapport 1-2003, Report, 2003)
   Dette prosjektet er et kvalitativt studium av bruken av digitale IKT i norske hjem, og er et samarbeid mellom Telenor, NRK, Norsk Tipping og SIFO. Datagrunnlaget består av fire familier som hver har tilbrakt en ettermiddag ...
  • Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde? 

   Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 6-2003, Report, 2003)
   Rapporten ”Forbruker og utviklingen av bredbånd i Norge – fra borger til kunde?” anlegger et forbrukerorientert pers-pektiv på bredbåndsutviklingen. Dette står i kontrast til debatten på feltet som har vært dominert av ...
  • Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Frugård, Marcela; Rasmussen, Terje (Fagrapport 3-2013, Report, 2013)
   Forbruks- og servicejournalistikkens oppkomst og vekst som journalistisk diskurs siden slutten av 1970-årene er et av de mest markante trekkene i norsk og vestlig journalistikk. I kjølvannet av velstandsutviklingen, ...
  • Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Frugård, Marcela; Rasmussen, Terje (Fagrapport 3-2013, Report, 2013)
   Forbruks- og servicejournalistikkens oppkomst og vekst som journalistisk diskurs siden slutten av 1970-årene er et av de mest markante trekkene i norsk og vestlig journalistikk. I kjølvannet av velstandsutviklingen, ...
  • Fridays For Future: Using Social Media in the Mobilization of a Global Social Movement 

   Torvik, Kristina Elise (Master thesis, 2022)
   This master’s thesis in International Education and Development contributes to the understanding of how social movements can mobilize globally through digital advocacy. Specifically, it focuses on the youth-led climate ...
  • From International Plans to National Practice: How are Issues of Inequality Addressed in Education for Sustainable Development in Teacher Training? A case study research on how issues of inequality are addressed through Education for Sustainable Development in teacher training in Botswana, Namibia, and Zimbabwe 

   Phuthi, Brita (Master thesis, 2021)
   Sustainable Development Goal (SDG) 4.7 on Education for Sustainable Development (ESD) is an international goal, which needs to be implemented nationally to be achieved. By using theories on globalization and coloniality, ...
  • Household histories and methodological triangulation 

   Borchgrevink, Axel; Helle-Valle, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2016-12-05)
   The article uses the experience from the impact evaluation of a development programme to argue two points: first, the collection of household histories is a useful methodological tool, and, second, their analytical value ...
  • IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn 

   Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne artikkelen, som bygger på den norske delen av et større nordisk prosjekt, analyserer databruk på ulike sosiale arenaer for en gruppe 12- og 13-åringer i en bydel i Oslo. Analysen anvender et praksisteoretisk ...
  • Medieantropologi 

   Helle-Valle, Jo (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Mens norsk antropologi stort sett har ignorert medier som forskningstema, har det vokst frem som et sentralt felt i internasjonal antropologi. Denne artikkelen er en oppfordring til det norske fagmiljøet om å ta del i denne ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things Case Criteria & Selection Part 1 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 2-2017, Research report, 2017)
   This is the first of four reports from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010- 2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, media contributions ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation. Part 2 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 3-2017, Research report, 2017)
   This report is the second of four deliverables stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary Part 4 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 5-2017, Research report, 2017)
   This is the final of four project reports stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods Part 3 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 4-2017, Research report, 2017)
   This report is the third of four reports stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, ...
  • Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere 

   Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 17-2012, Notat, 2012)
   Smarttelefonen har for alvor gjort sitt inntog i norske forbrukeres hverdag. I denne rapporten har vi primært tatt for oss tjenester/applikasjoner som lastes ned til smartmobilen og norske forbrukeres erfaringer med disse. ...
  • Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere 

   Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 17-2012, Notat, 2012)
   Smarttelefonen har for alvor gjort sitt inntog i norske forbrukeres hverdag. I denne rapporten har vi primært tatt for oss tjenester/applikasjoner som lastes ned til smartmobilen og norske forbrukeres erfaringer med disse. ...
  • Ungdom, politikk og internett 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Report, 2009)
   Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...
  • Ungdom, politikk og internett 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Report, 2009)
   Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...